Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Vad gör du vid problem?

Här kan du läsa om hur du gör om du får problem med ditt kommunala vatten och avlopp.

Inget vatten

Saknar du vatten i kranen? Oftast beror det på att vattnet tillfälligt stängts av i samband med nyanslutningar eller att en läcka lagas. Avstängningar annonseras på sidan "Driftinformation", länk hittar du till höger. Vattenavstängningar som inte är akuta annonseras i förväg till de fastigheter som berörs. Om det inte finns någon information på hemsidan, kontakta kommunen. Telefonnummer hittar du till höger. Vid problem efter kontorstid, se Akuta VA-problem längst ner på sidan.

Vattenläcka

Vattenläckor som uppstår på vattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Har vattenläckan uppstått utanför fastigheten, ring genast kommunen.

Avloppsstopp

Vid avloppsstopp, försök att ta reda på var stoppet befinner sig. Oftast finns stoppet inom fastigheten, men ibland kan det bero på problem med kommunens ledningsnät. Oftast räcker det med att ta dit en rörentreprenör (se ”Rörarbeten” i Gula Sidorna), men om stoppet sitter djupt ned kan ledningarna behöva spolas. Beror stoppet på ett fel i kommunens ledningar ansvarar kommunen för att problemet ska lösas.

LTA-pump

Får du problem med din LTA-pump kan du kontakta kommunen. Beror felet på att du varit oaktsam med pumpen (exempelvis genom att spola ner bindor, kattsand etc.) får du själv stå för utrycknings och reparationskostnaderna.

Översvämningar i källaren

Läs mer under "Viktigt att veta om källaröversvämningar".

Problem med dricksvattnets kvalitet

De vanligaste problemen med dricksvattnets kvalitet hittar du svar på under "Vanliga frågor om dricksvattnet". Om du inte hittar svaret på din fråga, ska du kontakta kommunen.

Vid akuta Vatten- och Avloppsproblem, ring kommunväxeln. Under kontorstid blir du kopplad till kommunens VA-avdelning. På kvällar och helger kopplas du till en jourtelefon på Södertörns brandförsvar. De ringer ut VA-avdelningens jourpersonal som kan hjälpa dig.

När det har gjorts ett arbete på en ledning och vattnet kommer igång igen kan det vara missfärgat/brunt.

Det beror på att små järn-/rostflagor har lossnat från ledningarna och följer med vattnet.

Detta är vanligt efter arbeten på ledningsnätet och är ofarligt.

Oftast så försvinner färgen om du spolar kallvatten i kranarna en stund, ca 15 minuter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga