Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län
Dölj meddelande

Skadeanmälan

Hur ska du göra om du har drabbats av källaröversvämning, vattenläcka eller på annat sätt råkat ut för ekonomisk skada som är orsakad av Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppsverksamhet.

Om du har råkat ut för källaröversvämning, vattenläcka eller lidit annan ekonomisk skada som är orsakad av Botkyrka kommuns VA-verksamhet, kan du söka skadestånd ifrån kommunen.

Så här ska du göra:

  1. Om en skada har skett, kontakta alltid VA-drift eller VA-beredskap (jourtid), genom att ringa kommunväxeln. Kontaktuppgifter hittar du till höger på den här sidan. VA-drift kan stänga av vattnet i gatan. VA-drift har också som uppgift att dokumentera skadan.
  2. Kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kan ordna med länspumpning i det akuta skedet.
  3. Skicka ett brev eller e-brev till kommunen där du beskriver vad som har hänt, vilka åtgärder som vidtagits i samband med skadan, vilka företag/hantverkare som har varit involverade i arbetet etc. Glöm inte att ta bilder så att det finns dokumentation av vad som inträffat. Kontaktuppgifter finns till höger under Kontakt. Om kommunen är ansvarig för att skadan har uppkommit betalar kommunen för saneringsinsatsen. Är du som fastighetsägare ansvarig för att skadan uppkommit får du själv stå för saneringskostnaderna.
  4. Efter att du kommit in med en anmälan är det ditt försäkringsbolags uppgift att utreda ärendet vidare. Självrisken betalas av kommunen om det är kommunens fel att skadan har uppkommit. Kommunens försäkringsbolag företräder kommunen i skadeärenden.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Bo & bygga