Öppna mobilmenyn

Kommunens hantering rörande Kassmyraanläggningen

Företaget NM Trading och Transport AB med underbolag bedriver avfallshantering på flera platser i Sverige. En av avfallsanläggningarna ligger i Kassmyra i Botkyrka kommun. I mitten av september anhölls NMTs ägare, anklagade för grovt miljöbrott och sitter nu häktade.

Kommunens hantering

Kommunen har löpande utfört tillsyn av anläggningen i enlighet med miljöbalken och påtalat de brister man funnit.

Extern juridisk granskning

Med anledning av den rådande situationen har Botkyrka kommun låtit en extern advokat granska kommunens hantering av företaget samt vilka möjligheter kommunen har att stänga företagets anläggning i Kassmyra.

Advokaten bedömer att det för närvarande inte finns skäl att förbjuda verksamheten och att om kommunen ändå skulle göra det så skulle det bryta mot bestämmelserna både i miljöbalken och förvaltningslagen. Advokaten bedömer det också sannolikt att ett sådant förbud skulle upphävas om beslutet överklagades till domstol.

Extra tillsatta resurser

Kommunstyrelsen har beslutat att förstärka miljöenheten med två tjänster under 2020 och 2021.

Fortsatt tillsyn

Kommunen kommer att aktivt fortsätta utföra tillsyn av anläggningen i Kassmyra.

Senast uppdaterad: 30 september 2020