Öppna mobilmenyn

Ny renhållningsordning

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning i samarbete med kommunernas gemensamma bolag SRV återvinning AB.

Renhållningsordningen berör väl inte mig?

Jo, om du lagar mat, läser en tidning eller köper kläder berör den dig.
Eller om ditt företag skapar det som kallas hushållsavfall. Allt det bidrar till att
skapa avfall. Vårt förslag till ny renhållningsordning innebär att vi tillsammans
ska minska avfallet.

Dessutom ska vi ta hand om det avfall som uppstår på ett bra sätt. Till
exempel genom att återbruka saker, återvinna metall, papper och plast och
göra biogas av matavfall. På så sätt minskar vi påverkan på miljön.

För att nå målet behöver alla bidra. Alla kan och ska enligt lag sortera sitt
avfall. Dessutom behöver vi alla återanvända mer, och köpa färre nya saker.

Läs i förslaget till renhållningsordning hur vi ska lyckas. Du kan även påverka
innehållet och lämna synpunkter fram till den 20 november. Tack för hjälpen!

kläder på galgar i en butik

Målet med vår nya avfallsplan är att minska mängden avfall, öka återvinningen och på så sätt minska påverkan på miljön.

Minskad påverkan på miljön

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en så kallad renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter om hantering av avfall. Förslag till ny avfallsplan är gemensam för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem och har tagits fram i samarbete med kommunernas gemensamma bolag SRV återvinning AB. Avfallsplanen beskriver hur avfallshanteringen ska utvecklas och skötas från 2021 till 2030.

Föreskrifterna visar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har och innehåller bestämmelser om hur avfallet ska sorteras, förvaras och hämtas. Målet med vår nya avfallsplan är att minska mängden avfall, öka återvinningen och på så sätt minska påverkan på miljön.

Det gör vi på åtta sätt:

  1. Människan i fokus. Alla behöver hjälpas åt för att skapa ett hållbart samhälle. Därför ska det vara lätt att ta hand om avfall.

  2. Förebygga avfall. Vi ska minska mängden avfall, och minska mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår.

  3. Återanvända mer. Genom att använda och återanvända saker mer och under en längre tid behöver vi inte köpa nyproducerade saker lika ofta.

  4. Återvinna mer. Genom att återvinna råvaror och material ur avfall minskar vi belastningen på miljön. Tack för att du källsorterar!

  5. Energiåtervinning. Bara avfall som inte går att återvinna ska gå till energiåtervinning. Därför är det viktigt att källsortera matavfall som kan bli till biobränsle, saker som kan återanvändas, plast, metall och papper som kan återvinnas och avfall som innehåller farliga ämnen.

  6. Minska deponering. Mängden avfall som går till soptippen ska minska. Det enda som ska deponeras är produkter som inte kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas.

  7. Minska mängden farligt avfall. Farligt avfall är skadligt för allt levande. Det ska därför sorteras ut så att det inte hamnar i luften, havet, sjöarna eller marken.

  8. Minska nedskräpningen. Det blir tryggare och snyggare utan skräp. Vi når dit om alla tar med sina fimpar och pappmuggar hem, om det inte finns en papperskorg.

Läs hela renhållningsordningen

hand som håller på att slänga ett bananskal

Målet med vår nya avfallsplan är att minska mängden avfall, öka återvinningen och på så sätt minska påverkan på miljön.

Vad händer efter utställningen?

Efter utställningen sammanställs, sammanvägs och besvaras synpunkterna av Botkyrka, Salem, Nynäshamn, Haninge och Huddinge kommun tillsammans med det gemensamma bolaget SRV återvinning AB.

Utifrån vad som framförts i synpunkterna kan mindre ändringar göras i renhållningsordningen. Därefter kan renhållningsordningen antas. Om ändringarna är omfattande, eller ändrar sakfrågor, kommer en ny utställning att ske.

Kontakt

Har du några frågor? Hör gärna av dig!

Heidi Pintamo
Utvecklingsledare
heidi.pintamo@botkyrka.se

Senast uppdaterad: 21 november 2020

Hitta på sidan