Öppna mobilmenyn

Föroreningar i luften

Kommunen gör mätningar av gas och eventuell rök i närområdet i Kassmyra.

Dagliga mätningar och prognoser

SLB-analys mäter halter av partiklar vid tre platser i anslutning till avfallshögen. Mindre bränder kan inträffa under arbetet med att frakta bort den stora högen. Varje morgon görs en prognos för utbredningen av rök vid en eventuell brand.

Observera att prognosen utfärdas oavsett om det brinner i avfallshögen eller inte och anpassas inte efter faktiska utsläpp.

Här kan du ta del av mätningarna och prognoserna

Lättflyktiga organiska gaser (VOC)

Kommunen kommer att mäta halterna av lättflyktiga organiska gaser i den rök som kan uppstå i samband med mindre bränder. VOC-mätarna kommer att placeras i närheten av den stora högen och mätningarna kommer att pågå under fyra veckor. Exakt datum för mätningarna är inte fastställda än. Resultaten kommer att publiceras här på webbplatsen.

Gasmätningar

Det har genomförts gasmätningar under vecka 48 och 49 i anslutning till sikteshögen. Man har mätt svavelväte, kolmonoxid och explosiva gaser (LEL-gaser). Mätningarna har inte visat på att det förekommer sådana gaser.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: