Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Grundvattenprover efter Kassmyra

03 juni 2021

Boende och närmiljö

Det har väckts frågor om påverkan på grundvattnet i Botkyrka kommun, efter hanteringen av sopor vid avfallsanläggningen i Kassmyra. Svaret är att grundvattnet har och har haft liknande provresultat sedan 2018 när provtagningsprogrammet påbörjades och det har inte skett några märkbara förändringar.

I tabellerna nedan finns en sammanställning över denna tid. Refererade provtagningspunkter ser man i underlaget.

– Sammanfattningen är att Uttrans grundvattenförekomst inte har påverkats av den senaste incidenten med ett av verksamhetsutövaren eller markägaren borttaget filter. Dock tar vi medborgarnas och andras frågor på största allvar och frekvensen av provtagning har utökats och proverna kommer att tas 1 gång per månad istället för 2 gånger per år, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör.

Metallhalterna av koppar och zink i provtagningspunkterna från den 12 maj visar mellan klassindelning 2 och 3 (måttliga halter) enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersöknings) bedömningsgrunder för grundvatten.

Den senaste provtagningen den 27 maj visar ingen förekomst av PFAS. Provtagningen skedde på punkterna som ligger mer nordöst samt uppströms. Urvalet gjordes då ytvatten från avfallshögen rör sig i nordöstlig riktning. Även provtagningen från den 12 maj på den nordvästra sidan visar väldigt låga halter av föroreningar. Provtagningspunkten uppströms var samma som togs den 12 maj. Provtagningsresultaten avseende metallhalterna i flera punkter hamnar i klassindelning 2 och uppströms landar på klassindelning 3.

Det kommunala dricksvattnet påverkas i nuläget inte av avfallshanteringen i Kassmyra. Allt kommunalt dricksvatten kommer från vattenverket i Norsborg som hämtar sitt vatten från Mälaren.

Provresultat

PH OCH ALKALINITET


Alkalinitet mg HCO3/l

Datum

9701

Uttagsbrunn Segersjö VV

VGV9101

VGV9512

2018-09-14

100

110

140


2018-11-15

100

100

150


2020-03-05


1102020-03-11

110


140


2020-11-27

110

110

92


2021-05-12

110100

METALLER


Arsenik µg/l

Datum

9701

VGV9101

VGV9512

VGV 16

Kassmyra sjöGV

2018-11-15

0,043

0,23
2021-05-286,7

0,2

0,2


Bly µg/l

Datum

9701

VGV9101

VGV9512

VGV 16

Kassmyra sjöGV

2018-11-15

0,019

0,22
2021-05-289

0,5

0,5


Kadmium µg/l

Datum

9701

VGV9101

VGV9512

VGV 16

Kassmyra sjöGV

2018-11-15

0,028

0,012
2021-05-280,15

0,1

0,1


Koppar µg/l

Datum

9701

Uttagsbrunn Segersjö VV

VGV9101

VGV9512

2018-09-14

0,85

0,28

0,05


2018-11-15

0,52


0,47


2020-03-05


0,432020-03-11

1,2


1,5


2020-11-27

0,43

0,38

0,37


2021-05-12

1,12,1


Zink µg/l

Datum

VGV9512

VGV 16

Kassmyra sjöGV

2021-05-12

1,5

2


2021-05-28

35


2

PFAS


PFAS 11 ng/l tabell 2

Datum

VGV 16

Kassmyra sjöGV/9702


19WGV01

2018-11-15

2020-10-21
9,1

2021-05-12
13

2021-05-28

42

19


29

NÄRSALTER

Ammonium mg/l

Datum

9701

Uttagsbrunn Segersjö VV

VGV9101

VGV9512

2018-09-06

0,013

0,039

0,086


2018-11-15

0,01

0,0372020-03-05


0,0382020-03-11

0,018
2020-11-27

0,015

0,0442021-05-12

0.0480,01


Nitrat mg/l

Datum

9701

Uttagsbrunn Segersjö VV

VGV9101

VGV9512

2018-09-06

9,3

0,44

0,44


2018-11-15

8,4

0,442020-03-11

9,7
2020-11-27


0,442021-05-12

8,80,66


Fosfatfosfor PO4-P mg/l

Datum

9701

Uttagsbrunn Segersjö VV

VGV9101

VGV9512

2018-09-06

0,01

0,02

0,02


2020-03-05


0,022020-03-11


0,02

0,02


2020-11-27

0,02


0,02


2021-05-12

0,020,074

Andra har även läst