Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Extern riskanalys överlämnas till Naturvårdsverket

17 september 2021

Boende och närmiljö

Kommunen har tillsammans med miljökonsultföretaget Liljemark Consulting utrett risker och befarade konsekvenser vid en brand i den mest omfattande högen i avfallsanläggningen i Kassmyra som är belägen på privat mark. Rapporten, som konstaterar omfattande risker och nya juridiska förutsättningar, fastställdes under fredagsmorgon och överlämnades under förmiddagen till Naturvårdsverket.

I rapporten konstateras att en brand i den större avfallshögen skulle innebära omfattande konsekvenser för människors hälsa, miljö och säkerhet i närbelägna området kring Kassmyra, som är tätbebyggt och dessutom består av skyddsvärd natur och grundvatten.

Kommunens juridiska ombud konstaterar i och med rapporten att situationen nu klivit in på ny juridisk mark. I och med att Länsstyrelsen i juni konstaterade och beslutade att aktiviteten vid Kassmyra nu var att bedöma som olovlig tippning övergick verksamheten från pågående till avslutad. Det innebär att kapitel 10 i miljöbalken nu blir aktuellt, och kommunens möjligheter att agera för att avlägsna massorna på felandes bekostnad utökats.

Insatserna bedöms som mycket kostsamma och kommunen intensifiera därför dialog ytterligare genom att för andra gången söka bidrag från Naturvårdsverket för att kunna finansiera avlägsnandet av massorna.

– Vi måste agera nu. Vi kan inte vänta på långdragna byråkratiska processer och utredda konkursbon. Vi i kommunen arbetar sedan länge snabbare och hårdare än det byråkratiska systemet mäktar med. Och det nya juridiska läget möjliggör för kommunen och staten att ta bort massorna på felandes bekostnad och utkräva pengarna från de skyldiga – bolaget och markägaren, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Fram tills nu riskerade kommunen att göra sig skyldig till stöld och gynnande av enskild om massorna transporterats bort eftersom det fortfarande ägs av konkursboet. Då det bekräftats att det föreligger en konstaterande negativ påverkan på miljön upphävs detta.

Mer information

Fakta om anläggningen

I närområdet inom 3 kilometer från avfallsanläggningen, bor idag närmare 24.200 invånare, varav lite drygt 1.100 är bosatta i Salems kommun. Antalet hushåll uppgår till närmare 11.400. Inom området finns i Botkyrka totalt sex grundskolor med närmare 2.600 elever och 21 förskolor, både fristående och kommunala med cirka 1.300 barn. I Salems kommun ligger tre förskolor. I närområdet finns även fyra särskilda boenden för äldre, tre i Botkyrka och ett i Salem.

Avfallsanläggningen ligger inom ett vattenskyddsområde med en vattentäkt som idag inte används. Det kommunala dricksvattnet tas idag från Mälaren.

Andra har även läst