Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Beslut om finansiering av bortforsling av Kassmyra-högarna

20 september 2021

Boende och närmiljö

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd har i dag fattat beslut som ska möjliggöra avlägsnande av avfallshögarna i Kassmyra.

Krisledningsnämnden har beslutat följande:

  • Att kommunen ska ombesörja att avlägsna berörda massor i Kassmyra på felandes bekostnad.
  • Att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket för att avlägsnandet av berörda massorna i Kassmyra.
  • Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om finansiering av avlägsnandet på felandes bekostnad. Beslutet sker genom att fullmäktige ska besluta att tillgängliggöra ökad upplåning på upp till 200 miljoner kronor.

Beslutet kom efter den rapport kommunen mottog under fredagen.

Kommunens juridiska ombud konstaterar i och med rapporten att situationen nu klivit in på ny juridisk mark. I och med att Länsstyrelsen i juni konstaterade och beslutade att aktiviteten vid Kassmyra nu var att bedöma som olovlig tippning övergick verksamheten från pågående till avslutad. Det innebär att kapitel 10 i miljöbalken nu blir aktuellt, och kommunens möjligheter att agera för att avlägsna massorna på felandes bekostnad utökats.

Fram tills nu riskerade kommunen att göra sig skyldig till stöld och gynnande av enskild om massorna transporterats bort eftersom de fortfarande ägs av konkursboet. Då det bekräftats att det föreligger en konstaterad negativ påverkan på miljön upphävs detta.

"I dag tog vi ett stort och enormt viktigt steg i rätt riktning. Jag har länge varit tydlig med att vi i Botkyrka inte kan vänta på långdragna byråkratiska processer och utredda konkursbon. Det nya juridiska läget och dagens beslut betyder att kommunen och staten kan ta bort massorna på felandes bekostnad och utkräva pengarna från de skyldiga – bolaget och markägaren. Nu utgår vi från att Naturvårdsverket snarast återkommer med besked om stöd”, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Andra har även läst