Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kommunen agerar för att stoppa rökutveckling

23 september 2021

Boende och närmiljö

Botkyrka kommun bad under onsdagen 22 september räddningstjänsten att göra ett nytt besök på brandplatsen i Kassmyra för att göra en ny bedömning av hur branden kan släckas fortast möjligt. Besök sker under torsdagen 23 september. Kommunen är angelägen om att rökutvecklingen avstannar omedelbart med tanke på hälsan för boende och verksamma i närområdet.

Bakgrunden är den brand som började den 5 september i en av de avfallshögar som finns i Kassmyra. Räddningstjänsten avslutade sin insats efter den akuta branden och lämnade över till markägaren.  

– Det har visat sig att det inte räcker. Rökutvecklingen är fortsatt så påtaglig och påverkar många medborgare och verksamheter, däribland skolor i närheten. Vi anser att mer åtgärder måste vidtas, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka kommun.

Andra har även läst