Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fullmäktige har beslutat om finansiering för bortförande av avfallshög

30 september 2021

Kommun och politik

Botkyrka kommuns kommunfullmäktige har ikväll fattat beslut som ska möjliggöra att avfallshögarna i Kassmyra tas bort. Beslutet innebär finansiering för ett avlägsnande på felandes bekostnad och sker genom att fullmäktige beslutat att tillgängliggöra ökad upplåning på upp till 200 miljoner kronor.

Kommunens möjligheter att agera för att avlägsna massorna på felandes bekostnad har kommit i ett annat juridiskt läge i och med att det finns en konstaterad pågående miljöpåverkan med risk för ytterligare miljöskada. Fram tills nu riskerade kommunen att göra sig skyldig till stöld och gynnande av enskild om massorna transporterades bort eftersom de fortfarande ägs av konkursboet. Då det bekräftats att det föreligger en påtaglig risk för miljöskada så kan kommunen vidta fler åtgärder på felandes bekostnad.


Tidigare i september beslutade kommunens krisledningsnämnd att kommunen ska ombesörja bortforsling av avfallshögar i Kassmyra på felandes bekostnad och att också ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket för detta. Det eventuella bidraget från Naturvårdsverket kommer troligtvis inte täcka kostnaderna för borttransporten och därför har fullmäktige beslutat att pengar kan lånas upp vid behov.


- Kvällens beslut är en viktig del i att kommunen och staten äntligen kan börja ta bort massorna på felandes bekostnad och utkräva pengarna från de skyldiga – bolaget och markägaren, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun. Botkyrka har länge tvingats slåss mot det enormt frustrerande juridiska moment 22 som Sveriges avfallslagstiftning faktiskt är. Men äntligen kan vi ta starka steg i rätt riktning, på rätt sätt och där notan hamnar där den ska.

 

- Nu har vi satt igång arbetet med att få bort högarna och vi hoppas det går så fort som möjligt, säger samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin. Det återstår en hel del att göra, där vi bland annat ska anlita en entreprenör som både har kapacitet att transportera bort högarna och sedan säkerställa att avfallet tas omhand av behöriga mottagningsstationer. Men det viktiga är att vi nu satt igång processen och fått de juridiska och finansiella möjligheterna på plats.

Kontaktuppgifter

Kontakt vid pressfrågor
08 530 620 40

Andra har även läst