Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Leverantör klar för bortforsling av avfall

25 oktober 2021

Boende och närmiljö

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd har nu beslutat att tilldela Ragn-Sells uppdraget att genomföra bortforslingen av avfall från Kassmyra-högarna.

- För kommunen har det varit viktigt att hitta en leverantör som kan utföra alla moment, så som pålastning av avfallet, transport, slutsortering och sluthantering. Uppgiften ställer mycket höga krav på både kunskap och logistik för att göra det på ett säkert och effektivt sätt. Alla vet också historiken och läget just nu och därför har vi varit tvungna att agera skyndsamt. Efter en dialog med några möjliga aktörer har krisledningsnämnden nu fattat beslutet att anlita Ragn-Sells, säger Pernilla Vera Jr, trygghets- och säkerhetsdirektör för Botkyrka kommun.

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd och fullmäktige har tidigare fattat beslut som möjliggör att avfallshögarna i Kassmyra kan tas bort. Besluten innebär bland annat finansiering för ett avlägsnande på felandes bekostnad och sker genom att fullmäktige beslutat att tillgängliggöra ökad upplåning på upp till 200 miljoner kronor och nu är avtalet klart efter att kommunen granskat olika aktörer som har förmågan och erfarenheten att bistå.

 

Kommunens möjligheter att agera för att avlägsna massorna på felandes bekostnad kom under hösten i ett annat juridiskt läge i och med att det finns en konstaterad pågående miljöpåverkan med risk för ytterligare miljöskada. Fram tills då riskerade kommunen att göra sig skyldig till stöld och gynnande av enskild om massorna transporterades bort, eftersom de fortfarande ägs av konkursboet. Då det bekräftades att det föreligger en påtaglig risk för miljöskada så kan kommunen vidta fler åtgärder på felandes bekostnad. Och nu har alltså en aktör tilldelats uppdraget.

- Ytterligare ett viktigt steg i rätt riktning. Botkyrka har länge tvingats slåss mot det enormt frustrerande juridiska moment 22 som Sveriges avfallslagstiftning faktiskt är. Men äntligen kan vi ta starka steg i rätt riktning, på rätt sätt och där notan hamnar där den ska, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.


Mer information om det konkreta arbetet med bortforslingen kommer i närtid.

Andra har även läst