Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nu börjar avfallshögarna i Kassmyra tas bort

30 november 2021

Boende och närmiljö

Arbetet med att ta bort avfallshögarna i Kassmyragropen har nu inletts och beräknas vara klart runt halvårsskiftet 2022. Arbetet kommer att genomföras av miljöföretaget Ragn-Sells.

– Äntligen, det är känslan idag. Kommunen och boende har under lång tid tagit strid för att få bort dessa massor och se till att notan hamnar där den ska: hos bolaget och markägaren. Vi har en lång väg kvar, men idag är en milstolpe, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

För kommunen har det varit viktigt att hitta en leverantör som kan utföra alla moment, så som pålastning av avfallet, transport, slutsortering och sluthantering. Uppdraget ställer mycket höga krav på både kunskap och logistik för att göra det på ett säkert och effektivt sätt.

– Det blir en positiv utmaning för oss att se till att avfallet från Kassmyra gör största möjliga nytta, samtidigt som miljögifter tas bort. Botkyrka kommun har varit tydliga de vill inte bara bli av med oönskade avfallsmassor, utan är noga med att avfallet ska sorteras och återvinnas ordentligt, säger Mikael Hedström, VD för Ragn-Sells Treatment & Detox.

För att arbetet ska ske så snabbt och effektivt som möjligt kommer det inledningsvis att utföras i så kallat tvåskift, vilket innebär arbete mellan klockan 06.00–22.00. Efter nyår kommer arbetet utökas till treskift, vilket innebär arbete dygnet runt under vardagar. Arbetet kommer att pausas under jul- och nyårshelgen.

Vid arbetet med att avlägsna avfallshögarna är det sannolikt att mindre bränder kan uppstå. Entreprenören är medveten om detta och det finns en beredskap för att hantera dessa bränder. I samband med att den så kallade sikteshögen öppnas upp friläggs gaser och ämnen som luktar illa.

– Avfall måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt, annars riskerar det att leda till problem för människor och omgivning. Våra medarbetare har stor erfarenhet av att hantera stora mängder avfall och vi har välfungerande rutiner för att arbeta på ett säkert sätt, säger Mikael Hedström, VD för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Luftmätningar

Kommunen gör luftmätningar för att kontrollera halterna av föroreningar i eventuell rök och kunna gå ut med information och rekommendationer vid behov. Mätstationer kommer sättas upp vilket gör det möjligt att följa prognoser för vindriktning och koncentration av föroreningar. Du kommer då också själv kunna läsa av rådande koncentrationer på kommunens hemsida. Där kommer det även finnas rekommendationer för hur man ska agera vid eventuella föroreningshalter. I de mätstationer kommunen sätter upp kommer man att mäta partikelhalter PM 2,5 och PM 10. Vi kommer även att mäta lättflyktiga organiska gaser, så kallade VOC:er.

– Botkyrka kommun kommer att följa arbetet nära och har hög beredskap, bland annat för att kunna mäta den rök som eventuellt kan uppstå. Information om arbetet kommer löpande publiceras på Botkyrka kommuns hemsida, säger Anders Öttenius, Chef Stadsmiljö på Botkyrka kommun.

Bakgrund

Bakgrunden till att högarna nu försvinner är att en av verksamhetsutövarna i Kassmyragropen försattes i konkurs hösten 2020. Konkursboet meddelade att de inte har några ekonomiska medel för att flytta avfallet till en godkänd anläggning. Botkyrka kommuns krisledningsnämnd och fullmäktige beslutade därför i oktober att avfallshögarna i Kassmyra ska tas bort på den felandes kostnad. Det innebär att kostnaden ska åläggas de ansvariga som är verksamheten och markägaren.

Presskontakter

Botkyrka kommun
Michelle Marcher
073-421 85 00
michelle.marcher@botkyrka.se

Ragn-Sells
Emma Ranefors
070-927 24 16
emma.ranerfors@ragnsells.com

Andra har även läst