Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Lukt i Kassmyra

08 december 2021

Boende och närmiljö

I samband med bortforslingen av avfall från Kassmyragropen har det uppstått obehaglig lukt, vilket var förväntat. Lukten kommer från den så kallade sikteshögen. Kommunen har gjort luftmätningar i anslutning till högen, som visar att avfallet inte avger några hälsoskadliga gaser. Sikteshögen kommer att vara borttransporterad senast 20 december vilket kommer att göra att lukten kommer att avta.

Som kommunen tidigare informerat om innebär arbetet med avfallet i Kassmyra att dålig lukt kan uppstå. Hur mycket det luktar kan komma att variera under den kommande veckan på grund av olika skikt i avfallshögen och vindriktningen. Kommunen har genomfört dagliga mätningar under veckan för att kontrollera om avfallet avger hälsovådliga gaser. Mätningarna visar att det inte avges några sådana gaser.

I samband med att man börjar transportera bort avfall från den stora avfallshögen i januari kommer kommunen att mäta eventuell rök som kan uppstå. Resultaten av rökmätningarna kommer att publiceras på kommunens webb och det blir då möjligt att avläsa värdena i realtid.

Mer information om hur arbetet fortlöper publiceras på fredag 10 december 2021.

Andra har även läst