Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Lägesuppdatering 10 december

10 december 2021

Boende och närmiljö

Arbetet med att transportera bort avfall ifrån Kassmyragropen fortgår enligt plan. Mellan måndag morgon och torsdag kväll gick 539 transporter från området. Avfallet körs till Ragn-Sells anläggningar i Högbytorp i norra Stockholm och till Norrköping.

Arbetet i Kassmyragropen har under veckan medfört obehaglig lukt från den så kallade sikteshögen. Kommunens mätningar visar att högen inte avger giftiga gaser även om det luktar illa.

Bortforslingen av avfallet pågår som planerat under vardagar mellan kl. 06.00–22.00. Entreprenören beräknar att hela sikteshögen kommer att vara borta senast 20 december. Det innebär att den obehagliga lukt som kommer från högen kommer att avta då.

Paus över helgerna

Arbetet med bortforslingen kommer att göra paus över jul- och nyårshelgerna och återupptas igen måndag 10 januari 2022. Då kommer man att påbörja bortforslingen av den stora avfallshögen. Arbetet kommer då att gå över i 3-skiftsarbete vilket innebär arbete dygnet runt under vardagar.

Området kommer att vara bemannat dygnet runt även under helgerna även om inga transporter sker då.

Andra har även läst