Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kassmyra – lägesuppdatering 27 januari 2022

27 januari 2022

Boende och närmiljö

Arbetet med att transportera bort avfallet från grustaget fortsätter. Uppstarten efter helgerna har gått bra och arbetet pågår nu i treskift.

Måndagen den 10 januari återupptogs arbetet med att transportera bort avfall från grustaget i Kassmyra. Nu pågår borttransport av den stora avfallshögen som i huvudsak består av blandat byggavfall. Arbetet sker nu i treskift dygnet runt, och entreprenören uppger att allt har gått bra med uppstarten. I nuläget lämnar cirka 50 transporter Kassmyra grustag varje vardagsdygn. Under helgerna är takten lägre.

Före jul fraktades cirka 25 000 ton avfall bort, bestående av den så kallade sikteshögen och askhögen. Sikteshögen utgjordes i huvudsak av kompakt organiskt material och askhögen bestod i huvudsak av resterna av den virkeshög som brann i september 2021.

Arbetet med att avlägsna högarna samt efterarbete på plats, beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2022. Eftersom den stora högen är mer omfattande samt har ett annat innehåll och läge än de två andra högarna i grustaget, kan transportarbetet ta längre tid än det tog att forsla bort sikteshögen och askhögen.

Andra har även läst