Öppna mobilmenyn

Boendemiljö och ansvar

 • Ansvar för boendemiljö

  Upplever du besvär i din inomhusmiljön ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det kan du anmäla till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 • Luft, ventilation och temperatur

  Om du har problem med dålig luft i din bostad ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljöenheten.

 • Invasiva arter

  Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald och hälsa. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

 • Buller

  Så gör du om du upplever störande ljud och buller.

 • Trädfällning

  Du behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill fälla eller beskära ett träd som står på kommunens mark

 • Fyrverkerier

  Vad som gäller för fyrverkerier i Botkyrka kommun står i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Ordningslagen reglerar när du behöver tillstånd.

 • Djurhållning

  Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas väl omhand och att du följer de regler som finns för djurhållningen.

 • Radon

  Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som kan öka risken att utveckla lungcancer.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

Mer om bostadsanpassningsbidrag.