Öppna mobilmenyn

Invasiva arter

Botkyrka kommun arbetar med att bekämpa invasiva arter, i första hand gul skunkkalla och jättebalsamin. Men det är viktigt att alla hjälper till att förhindra deras förekomst. Har du sett en invasiv art kan du använda formuläret för felanmälan för att rapportera det till oss.

Många främmande arter har varit till stor nytta för människor och har varit ekonomisk viktiga för individer och samhället. Stora problem kan dock uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Björnloka

Jättelokan är en invasiv art. Den kan bilda mycket stora och täta bestånd. Växtsaften kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden.

Senast uppdaterad: 07 mars 2020

Ladda ner appen för felanmälan

Exempel på invasiva arter

artfakta.se kan du läsa om och se bilder på djur och växter som är invasiva. Du kan också rapportera invasiva arter.

Sprid inte invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald och hälsa.
Vad du gör som privatperson spelar stor roll.
Läs mer på Naturvårdsverket.se