Öppna mobilmenyn

Skadedjur

När djur börjar besvära oss människor kallar vi dem för skadedjur. De kan besvära oss på många olika sätt och många av dem kan ställa till allvarliga problem.

Så arbetar vi mot råttor och möss

Botkyrka kommun arbetar förebyggande för att minska förekomst av råttor och möss på kommunens mark, bland annat i parker samt på förskolor och skolor. Vi städar avfall på allmänna ytor och håller gräs och buskar kortklippta. På privat fastighetsmark ansvarar fastighetsägaren själv för förebyggande åtgärder.

Anmäl skadedjur

Du anmäler skadedjur genom att göra en felanmälan.

Anmäl skadedjur

Hyresrätt

Om du misstänker att möbler eller andra föremål är angripna av ohyra eller skadedjur får de inte tas in i bostaden. Du som hyresgäst är ansvarig för att kontakta hyresvärden så fort du upptäcker ohyra eller skadedjur. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

Bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt bostadsrättslagen ansvar för att ohyra eller skadedjur inte kommer in i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få stå för kostnaden för att utrota ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan