Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om elförsörjning

Här hittar du svar på vanliga frågor om elförsörjning och elavbrott.

Vad kan vi göra för att elen ska räcka till i vinter?

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt.

Hur stor är risken att elen kommer stängas av i Botkyrka?

Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil, men det finns en ökad risk för problem under vinterns höglasttimmar, alltså de perioder då mest el förbrukas.

Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Vid en risk för brist på el ska Svenska kraftnät i möjligaste mån förvarna elnätsföretagen, myndigheter och samhället i övrigt om risken för att elen måste stängas av. Men det är inte säkert att vi som kommun kommer att få kännedom om ett elavbrott i förväg.

Kan jag få veta i förväg vilka områden som kan stängas av?

Nej den listan är inte offentlig, av säkerhetsskäl.

Hur lång tid kommer elen att vara avstängd?

Enligt den information vi har kan vi utgå från att elen är avstängd i max 4 timmar.

Kommer jag att ha vatten om elen stängs av?

Vattenförsörjningen kommer att fungera som vanligt. Du kommer inte ha något varmvatten om du inte har fjärrvärme.

Kommer jag fortfarande kunna använda internet om elen stängs av?

Din internetanslutning kommer inte att fungera om det blir strömavbrott. Även vissa kunder utanför nedsläckt område kan komma att drabbas om nätverkscentralen de är kopplade till ligger inom ett område utan el.

Internet via din mobiltelefon (ej wifi) bör däremot fungera som vanligt.

Kommer jag fortfarande ha värme hemma om elen stängs av?

Vid strömavbrott stängs värmen av oavsett vilken uppvärmningsform du har. Även om fjärrvärmen är prioriterad och kan förses med reservkraft, så behövs el till värmeväxlare och cirkulationspumpar för att du ska kunna ta emot fjärrvärmen i hushållet.

Vad gör jag om jag eller en anhörig har livsuppehållande apparater eller trygghetslarm som behöver el i hemmet?

Vård ska alltid kunna bedrivas på ett säkert sätt. Vård i hemmet är vårdgivarens ansvar, kontakta din vårdgivare för mer information.

Hur ska vi kommunicera och ta del av nyheter och information utan el?

Vid ett elavbrott behöver du kunna ta emot viktig information från myndigheterna, framför allt via Sveriges Radio. P4 Södertälje går att höra på 93,8 i hela Stockholmsområdet samt i appen Sveriges Radio Play. Du behöver också kunna följa mediernas rapportering och i akuta fall kunna nå räddningstjänst, sjukvård eller polis.

För att klara detta behöver du exempelvis ha en radio som drivs med batteri, solceller eller vev, en bilradio, extrabatteri/power bank till bland annat mobiltelefon, eller en laddare till mobiltelefonen att använda i bilen.

Vad gör kommunen?

Botkyrka kommun jobbar framför allt med två saker. För det första behöver vi spara el. För det andra behöver vi säkerställa att vår verksamhet kan bedrivas även om problem med elförsörjningen uppstår. I samband med detta har vi en dialog med alla berörda aktörer.

Vi har redan påbörjat en utökad kontroll av förbrukad el och värme för att snabbt kunna åtgärda eventuella fel som uppstår. Gamla och inte fullt effektiva ventilationsaggregat byts ut mot nya effektivare. Vi ser även över var vi kan justera och stänga av ventilationen. Fastigheter där det enbart är verksamhet på veckodagar har redan idag ventilationen avstängd på kvällar och helger.

Detta arbete har i och för sig pågått under flera år och intensifieras nu. Vi har även lagt nya tak på flera av kommunens anläggningar och på så sätt förbättrat isoleringen. Och redan 2017 påbörjade vi ett arbete med att installera solceller på våra fastigheter. Idag finns det på alla typer av byggnader, äldreboenden, skolor, ishallar, förskolor mm. Dessutom installeras solceller på så gott som alla nya byggnader. Och det arbetet kommer att fortsätta. Vi har även nu renoverat två pumpstationer och uppdaterat dessa med bättre teknologi som drar mindre el. Arbete pågår också för att automatisera släckning belysning i våra lokaler. Utöver detta har vi stängt av ett antal bastuaggregat i kommunens anläggningar.

Vilken beredskap för elavbrott har kommunen i sina verksamheter?

Vi ser över alla våra verksamheter för att säkerställa att vi har den beredskap som behövs för att klara ett strömavbrott på upp till 4 timmar.

Vilken hjälp kan vi förvänta oss att få av kommunen vid strömavbrott?

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar. Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan