Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Krisledningsnämnden fattar beslut om ytterligare försiktighetsåtgärder

06 februari 2021

Boende och närmiljö

Krisledningsnämnden har idag, lördag 6 februari 2021, fattat beslut om att bistå samtliga rekommenderade hushåll med inköp av luftrenare.

Botkyrka kommun har mottagit de preliminära analysresultaten av de mätningar som genomförts av det internationella expertteam som särskilt analyserat flyktiga organiska ämnen i röken från branden vid soptippen i Kagghamra.


Tom Bellander, professor i miljömedicin, är den expert som utsetts av Centrum för arbets- och miljömedicin för att tolka de resultat som inkommit. Centrum för arbets- och miljömedicin är en av flera samverkansorgan som arbetar med branden. Ytterligare myndigheter som ingår i samverkan för hantering och beslutsfattande avseende branden är: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Stockholm, SMHI, Totalförsvarets forskningsinstitut och Statens geotekniska institut.


Efter analys av de resultat som inkommit rekommenderar Tom Bellander att ytterligare försiktighetsåtgärder vidtas.


– De som bor inom en radie av tre kilometer från branden och upplever besvär även inomhus kan överväga att använda luftrenare som uppfyller högt ställda krav, säger Tom Bellander.


Botkyrka kommun har mottagit den första informationen muntligt och vi kommer att publicera vidare information så snart vi har den. Kommunen väljer att agera skyndsamt på de preliminära analyserna och följer de rekommendationer som miljömedicin uttryckte i samband med det. Miljömedicin förhåller sig till de mätdata vi har nu utifrån de personer som bedöms mest känsliga.


Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) har därför omgående valt att inkalla kommunens krisledningsnämnd. Kommunens högsta beslutande organ.


 – Vi följer experternas råd, och det finns ingen tid att avvakta. Nu har vi fått en rekommendation och då ska vi se till att alla kan följa den. Vi riktar närmare tre miljoner kronor och beslutet ska verkställas omgående, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.


Kommunen kommer att köpa in luftrenare till rekommenderade hushåll och

kommer även ersätta kostnaderna för de rekommenderade hushåll som inhandlat luftrenare sedan branden startade.

Beslutet avser enbart hushåll i Botkyrka kommun, dialog förs med närliggande kommuner men varje kommun ansvarar för sina beslut.


Beslutet gällande ekonomisk kompensation gäller från att branden i Kagghamra startade och mot uppvisande av kvitto. Ersättningsnivån motsvarar det styckpris som kommunen köper in luftrenare för. Cirka 5000 kronor, specificering kommer att publiceras på vår webbplats under veckan.


Klicka här för frågor och svar om luftrenare till hushåll inom tre kilometer från branden i Kagghamra.

Presskontakt

Pressfrågor: 08-530 620 40

Nadina Rosengren, stabschef
Telefon: 070 187 08 80

Frågor från medborgare:
medborgarcenter@botkyrka.se


Andra har även läst