Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

”Vi sätter Botkyrkaborna främst och kommer att ta vårt ansvar, även när andra aktörer inte tar sitt”

05 mars 2021

Kommun och politik

Idag, den 5 mars, har Botkyrka kommuns krisledningsnämnd beslutat att kommunen kan komma att gå in som garant för kostnader för nödvändiga åtgärder i NM Trading & Transport AB:s och Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggningar i Kagghamra och Kassmyra. Ett ytterligare krafttag för att begränsa påverkan på boende, djur och natur.

Krisledningsnämnden beslutade också att kommunen kommer att återkräva dessa kostnader från den eller de som orsakat kostnaden, exempelvis verksamhetsutövare och markägare.

– Vi sätter Botkyrkaborna främst och kommer att ta vårt ansvar, även när andra aktörer inte tar sitt. Men vi är lika tydliga med var det ekonomiska ansvaret ska falla framöver: hos dem som tjänat pengarna på denna verksamhet och de som underlåtit att göra de åtgärder som lagen kräver. Det här en mycket lukrativ och nästintill okontrollerad bransch, och det är fullständigt oacceptabelt att skattebetalarna ska behöva ta notan för kriminella bolag och ansvarslösa markägare,  säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Botkyrka kommun har under många år försökt stoppa verksamheten i Kagghamra, men de beslut som fattats har upphävts av både länsstyrelsen och miljödomstolen till förmån för markägaren och bolag som överklagat.

Med anledning av situationen i NM Trading & Transport AB:s samt dess dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggningar i Kagghamra och Kassmyra kan det uppstå behov av olika åtgärder för att undvika kort- och långsiktiga skador på miljön och människors och djurs liv och hälsa.

Miljöbalken ställer tydliga krav på verksamhetsutövaren och markägaren att både agera förebyggande för att undvika miljöskador och att avhjälpa uppkomna skador. I skrivande stund är konkurs inledd i NM Trading & Transport AB och konkursboet har aviserat att medel saknas. Ansvaret kan därför komma att hamna på markägaren. I vissa fall kan det behövas att kommunen initialt står som garant för vissa kostnader för nödvändiga åtgärder. Kommunen kommer då att kräva ersättning från de som orsakat kostnaden, exempelvis verksamhetsutövare och markägare.

Andra har även läst