Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Oberoende granskningar tillsätts med anledning av branden i Kagghamra

12 mars 2021

Kommun och politik

Kommunens krisledningsnämnd har i dag den 12 mars beslutat att två oberoende granskningar av kommunens agerande ska genomföras med anledning av branden i Kagghamra.

Den ena granskningen avser miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av den verksamhet som bedrivits vid avfallsanläggningarna i Kagghamra och Kassmyra. Den andra avser kommunens krishantering i samband med branden i Kagghamra.

– Allt ska upp på bordet. Om vi utkräver ansvar av andra ska vi också se till att granska vår egen organisation. Därför har vi beslutat om två externa och oberoende granskningar som ska innefatta hanteringen från NMT:s uppstart i området (2007) till och med branden. Det som skett i Kagghamra ska inte få glömmas bort. Det är en förödande symbol för att svenska lagstiftning är fullständigt tandlös när det gäller avfallsindustrin. Om vi effektivt ska lyckas skärpa lagen och komma åt dessa kriminella företag och giriga markägare så måste vi granska precis allt, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Granskningen av miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av bolagens verksamhet utgår från nämndens ansvar utifrån miljöbalken och annan lagstiftning tillämplig vid konkurs. Bland annat ska granskningen ge svar på om nämnden kunde eller borde ha vidtagit andra åtgärder eller agerat på något annat sätt vid någon tidpunkt eller något tillfälle.

Granskningen av kommunens krishantering ska omfatta såväl förvaltningsorganisationens hantering genom bland annat central krisledning, CKL, som den politiska organisationens beslutsfattande. Granskningen ska bland annat redogöra för:

  • informations- och kommunikationsflöden internt inom kommunen
  • informations- och kommunikationsflöden mellan kommunen och medborgare och andra externa intressenter
  • bedömningar som gjorts och beslut som fattats
  • kontakter och samverkan med andra myndigheter

Vilken aktör som kommer att genomföra de oberoende granskningarna är ännu inte klart. Vi kommer att återkomma med information om detta samt tidsplanen för granskningen så snart detta är fastställt.

Kontakt

Press
Nadina Rosengren, stabschef
070-187 08 80

Övriga frågor
Medborgarcenter
08-530 610 00
medborgarcenter@botkyrka.se

Ytterligare information

Andra har även läst