Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun anmäler inslag i TV4 för bristande saklighet

17 mars 2021

Kommun och politik

I ett inslag i TV4 om Kagghamrabranden under måndagskvällen med rubriken ”Gifterna och metallerna som göms i skandalbrandens rök” framstår det som att medborgare utsatts för extrema nivåer av ett antal mycket farliga ämnen. Detta är dock en felaktig tolkning av de värden som presenterats av SLB.

De värden som presenteras i inslaget är det innehåll som hittats i mätfiltret. Det är alltså inte en koncentration i luft. I de mätrapporter TV4 har begärt ut från SLB-analys redovisas både vikten i mätfiltret och beräknade halter i luften. Det är halterna i luften som ska jämföras med de gränsvärden som finns.

­– Ju mer luft som passerat mätfiltret desto större blir vikten av partiklar i filtret. Vid beräkning av halten i luft behöver man ta hänsyn till volymen luft som passerat filtret. Att redovisa vikten av ett ämne i filtret är därför helt irrelevant vid jämförelser med gränsvärde för halter i luften, säger Sanna Silvergren, miljöutredare, SLB-analys.

De aktuella gränsvärdena avser långsiktig påverkan på hälsa och gäller för exponering under ett år, medan de uppmätta visserligen höga halterna avser enstaka dygn då röken legat på. Utslaget på ett år beräknas halterna inte ens komma i närheten av gränsvärdena.

Till saken hör att TV4 intervjuade Tom Bellander, expert vid Centrum för arbets- och miljömedicin, men att hans tolkning och sakkunskap inte redovisades.

Enligt Myndigheten för press radio och TV ska ”Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.”

Med hänsyn till de boende i området är det viktigt att de uppgifter som medier förmedlar är korrekta.

Andra har även läst