Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Länsstyrelsen besöker brandplatsen i Kagghamra

24 mars 2021

Kommun och politik

Idag har Länsstyrelsens ledning och landshövding Sven-Erik Österberg besökt brandplatsen i Kagghamra och informerat sig om kommunens och andra aktörers arbete.

– Botkyrka kommun har gjort ett väldigt bra jobb i detta. Det är verkligen trist att se när ett företag missköter sig på detta sätt, jag vill med mitt och ledningens besök informera mig om läget, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Länsstyrelsen kommer att bistå Botkyrka i arbetet med att undersöka effekterna av brandens och högens påverkan på vatten och miljön.

Länsstyrelsen samordnar även myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Förutom expertis är den provtagning som görs i det rökdrabbade området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område är att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.

– Vi välkomnar Länsstyrelsens besök och deras ambition att ta mer omfattande ansvar och initiativ. Vi från kommunen har varit tydliga med att samtliga myndigheter måste samverka om vi ska få bukt med dessa kriminella verksamheter och oansvariga markägare. Här bär Länsstyrelsen ett stort ansvar, och jag ser det som ett positivt och viktigt steg i rätt riktning att Länsstyrelsen väljer att fördjupa sig i det som skett och med det utveckla sitt sätt att arbeta, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

En grupp människor på samlade utomhus

Ebba Östlin och Sven-Erik Österberg på plats vid brandplatsen i Kagghamra.

Andra har även läst