Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun överklagar dom i Mark- och miljödomstolen

14 april 2021

Kommun och politik

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd har idag beslutat att överklaga domen i Mark- och miljödomstolen rörande NMT:s avfallsanläggning i Kagghamra.

Bakgrunden är att Botkyrka kommun i december 2020 förelade både fastighetsägarna och konkursboet om att vidta vissa akuta och förebyggande åtgärder i anläggningen. Syftet var att markägare och konkursboet skulle ta ansvar för att begränsa skadorna. Detta föreläggande överklagades av fastighetsägarna och länsstyrelsen gick på markägarens och konkursboets linje. Kommunen överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som i en dom 2021-03-25 avslog överklagandet.

Krisledningsnämnden har nu beslutat att det ”är viktigt att få frågan om fastighetsägarens ansvar enligt föreläggandet prövad av högsta instans, varför krisledningsnämnden beslutar att kommunen, genom miljö- och hälsoskyddsnämnden och dess miljöenhet, ska överklaga Mark- och miljödomstolens beslut och ansöka om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.”

– De som tjänat pengar på verksamheten i Kagghamra, bolaget och markägaren, ska också ta notan för det som de orsakat. Det är en fråga vi är beredda att driva i alla instanser och på alla nivåer. Vårt främsta fokus är att botkyrkaborna ska få upprättelse, att lagen skärps och att de ansvariga döms, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Krisledningsnämnden.

Kontaktuppgifter

Nadina Rosengren
070-187 08 80

Andra har även läst