Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Oberoende granskning av kommunens arbete kring Kassmyra och Kagghamra

17 augusti 2021

Kommun och politik

Botkyrka kommun har tagit initiativ till att genomföra två oberoende granskningar av kommunens arbete och åtgärder i anslutning till avfallshanteringen vid Kassmyra och Kagghamra.

Granskning hantering av verksamheten

Krisledningsnämnden har gett trygghet- och säkerhetsavdelningen i uppdrag att beställa en oberoende granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av den verksamhet som bedrivits vid bolaget NM Trading & Transport AB:s avfallsanläggning i Kagghamra samt vid dess dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i Kassmyra.

Granskningen ska omfatta båda bolagens verksamhet på dessa platser från start, inkluderat anmälnings- och tillståndsprocess före driftsstart, fram till dess att konkurs inleddes i bolagen under hösten 2020, med utgångspunkt i miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens ansvar enligt miljölagstiftningen. Denna utredning görs av PWC.

Granskning krishantering

Krisledningsnämnden har beslutat att kommunens krishantering med anledning av branden ska granskas. Denna granskning ska omfatta såväl förvaltningsorganisationens hantering genom bland annat central krisledning, CKL, som den politiska organisationens beslutsfattande.

I granskningen ska både kommunens samlade agerande med anledning av branden i NM Trading & Transport AB:s verksamhet vid avfallsanläggningen i Kagghamra och miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av NM Trading & Transport AB:s avfallsanläggning i Kagghamra och Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i Kassmyra med avseende på miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar enligt miljölagstiftningen och annan lagstiftning tillämplig vid konkurs ingå. Denna utredning görs av KPMG.

Granskningarnas genomförande

Det är upp till de respektive granskarna att genomföra arbetet och utifrån uppdraget bestämma vilket material de vill ha tillgång till och hur de vill lägga upp sitt arbete.

Vad granskningarna kommer fram till och vilka eventuella förslag på åtgärder som kommer presenteras, kommer hanteras när granskningarna är avslutade. Det är oklart exakt hur lång tid arbetet med granskningarna kommer att ta.

Läs mer i bilagorna, med respektive beslut.

Andra har även läst