Öppna mobilmenyn

Brandskydd

I Sverige dör cirka 100 människor varje år i bränder. Oftast i hemmet. För att skydda dig och din familj är det viktigt att du har en hög brand- och utrymningssäkerhet hemma.

Södertörns brandförsvarsförbund

Lär dig om brandsäkerhet i hemmet och hur du kan förebygga brand på
Södertörns brandförsvarsförbund.

Trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall är endast tillåtet vecka 16 och 42.

Elda och grilla

Du som gör upp eld eller grillar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. Du ska ta reda på om eldning eller grillning är tillåtet eller om det råder eldningsförbud.

Då får du inte elda eller grilla

 • vid förhöjd brandrisk, brandriskvärde 4 eller 5
 • om det blåser kraftigt
 • om brandchefen meddelat att eldningsförbud råder

Upplysningar om vilken brandrisk som gäller kan du få från Södertörns brandförsvarsförbund.

Elda och grilla i naturen

 • Hitta en säker plats att elda på. Engångsgrill är inte en säker grillplats.
 • Ett fältkök eller redan färdiga eldstäder är allra bäst. Välj annars en lugn och skyddad plats.
 • Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra.
 • Bygg en eldstad av stenar och sand och håll elden liten.
 • Ha alltid vatten till hands.
 • Gör inte upp eld direkt på berghällar eftersom de kan spricka sönder.
 • Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar.
 • Elda inte när det blåser hårt eller råder eldningsförbud.
 • Se till att gnistor inte blåser in mot land eller skog.
 • Låt alltid elden brinna ut.
 • Släck ordentligt och se till att glöden har slocknat ordentligt innan du lämnar platsen.

Allemansrätten ger dig inte rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Skogsbrand

Om du upptäcker en skogsbrand ska du alltid ringa 112.

Senast uppdaterad: 12 maj 2020

Om det brinner

Ring alltid 112 när liv, egendom eller miljö är i fara. De första minuterna kan vara avgörande för att minska skador.

Brandriskprognos

SMHI:s webbplats kan du få en överblick för hur risken för brand i ditt område.

Brandfarliga och explosiva varor

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål. Läs mer på MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap