Öppna mobilmenyn

Bygglov och tillstånd

Här kan du läsa hur du går tillväga för att söka bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Åtgärder som kräver anmälan, bygglov, rivningslov och/eller marklov regleras i 9 kap. plan – och bygglagen (PBL) och plan – och byggförordningen (PBF). Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Så söker du bygglov

 • Bygglovsprocessen

  Lov- och anmälanprocessen genom fem steg; inför din ansökan, ansökan behandlas, beslut om lov, beslut om startbesked samt beslut om slutbesked.

 • Sök bygglov

  Bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Du kan använda e-tjänst, blankett eller e-post.

 • Bygglov eller anmälan?

  Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

 • Rivningslov

  Ange lämplig sidinformation

 • Marklov

  Du kan behöva tillstånd för schaktning, fyllning och andra markarbeten.

 • Kostnad för bygglov

  När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet.

 • Checklistor för bygglov

  Här finns checklistor för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt.

 • Bygglov A-Ö

  Attefallshus, plank och staket, eldstad, anmälan, häckar och träd, friggebod, byggherre, tillstånd, marklov. Här hittar du allt inom bygglov från A till Ö.

Mer om bygglov och tillstånd

 • Tomträtt

  Vid en försäljning har tomträttsinnehavaren samma rättigheter och skyldigheter som vid vilken fastighetsförsäljning som helst. Glöm inte att anmäla ny ägare till kommunen.

 • Bryggor

  För att kunna anlägga en brygga på kommunens mark krävs ett markupplåtelseavtal.

 • Bygga in- och utfart

  Om det inte finns någon in- och utfart till din villatomt eller radhus, eller om du vill flytta din in- och utfart kan du ansöka om detta hos Botkyrka kommun.

 • Schaktning

  Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun.

 • Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

  Här hittar du blanketter och information om vad du behöver för att söka dispens för tunga, långa och breda fordon.

Bygglov via e-tjänsten

Sök bygglov eller göra en anmälan via vår digitala e-tjänst.

I e-tjänsten kan du boka tid för rådgivning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Sök bygglov

Kontakta bygglovsenheten

Telefon: 08-530 610 37

Telefontider: måndag, tisdag, onsdag
och fredag klockan 9-10
E-post: bygglov@botkyrka.se

Du kan också boka tid för rådgivning
med bygglovshandläggare måndagar
mellan kl. 14-18.

Boka tid i vår e-tjänst (privatperson)

Boka tid i vår e-tjänst (företag)