Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Mer om bygglov och tillstånd

 • Tomträtt

  Vid en försäljning har tomträttsinnehavaren samma rättigheter och skyldigheter som vid vilken fastighetsförsäljning som helst. Glöm inte att anmäla ny ägare till kommunen.

 • Bryggor

  För att kunna anlägga en brygga på kommunens mark krävs ett markupplåtelseavtal.

 • Bygga in- och utfart

  Om det inte finns någon in- och utfart till din villatomt eller radhus, eller om du vill flytta din in- och utfart kan du ansöka om detta hos Botkyrka kommun.

 • Schaktning

  Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun.

 • Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

  Här hittar du blanketter och information om vad du behöver för att söka dispens för tunga, långa och breda fordon.

 • Olovligt byggande

  Här hittar information om olovligt byggande samt en blankett du ska använda om du vill anmäla olovligt byggande.

 • Bygglovsarkiv

  I bygglovsarkivet kan du se och hämta handlingar, till exempel ritningar, som tillhör avslutade bygglovsärenden.