Öppna mobilmenyn

Checklistor för bygglov

Checklistor för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt. Hittar du inte en checklista för just ditt projekt så använder du den för det projekt som närmast överensstämmer med det du vill göra.

Anmälningspliktiga åtgärder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Eldstad.pdf 58.9 kB 2020-09-02 09.27
Ingrepp i bärande konstruktion.pdf 60.7 kB 2020-09-02 09.27
Komplementbostadshus.pdf 61.8 kB 2020-09-02 09.27
Komplementbyggnad.pdf 61 kB 2020-09-02 09.27
Ny bostad i befintligt hus.pdf 60.5 kB 2020-09-02 09.27
Tillbyggnad.pdf 61 kB 2020-09-02 09.27

Bygglovspliktiga åtgärder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fasad.pdf 60.8 kB 2020-09-02 09.31
Inglasning balkong.pdf 58.9 kB 2020-09-02 09.31
Komplementbyggnad.pdf 60.7 kB 2020-09-02 09.31
Mur.pdf 59.8 kB 2020-09-02 09.31
Nybyggnad en- och tvåbostadshus.pdf 61.1 kB 2020-09-02 09.31
Nybyggnad flerbostadshus.pdf 62.8 kB 2020-09-02 09.31
Plank.pdf 59.3 kB 2020-09-02 09.31
Rivningslov.pdf 59 kB 2020-09-02 09.31
Skyltar.pdf 57.8 kB 2020-09-02 09.31
Tillbyggnad.pdf 60.3 kB 2020-09-02 09.31

Senast uppdaterad: 22 september 2020

Hitta på sidan