Öppna mobilmenyn

Energi och uppvärmning

  • Energi- och klimatrådgivning för privatpersoner

    Du kan fråga om uppvärmningssystem, olika energikällor, produkter inom energiområdet, energiförbrukning och om energibesparingar.

  • Bergvärme

    Om du ska installera en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs det en fullgjord anmälan eller ett beslut om tillstånd innan du kan börja.

  • Solceller, solfångare och solpaneler

    Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller.

Miljöbarometern

Här kan du läsa mer om energianvändning och energiproduktion i Botkyrka.

Miljöbarometern