Öppna mobilmenyn

Kartor och lantmäteri

Botkyrka kommun dokumenterar förändringar av stadsbilden och ansvarar för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS).

 • Nybyggnadskarta

  Nybyggnadskartan används som underlag vid bygglovsansökan och är grunden för en situationsplan där också den tänka byggnaden/tillbyggnaden är inritad.

 • Tomtkarta

  Tomtkartan innehåller fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, gatunamn och adresser, prick- och korsmark.

 • Baskarta

  Baskartan är den mest detaljerade kartan som finns över kommunen. Den levereras direkt som ett utdrag från kartdatabasen utan fältkontroller.

 • Samlingskarta

  Samlingskartan innehåller uppgifter om ledningar och används som underlag vid schaktningsarbeten.

 • Flygbilder / Ortofoton

  Flygbilder delas in i två kategorier, flygbilder och ortofoton. De lämpar sig för olika användningsområden beroende på i vilket syfte de ska användas.

 • Övriga kartbeställningar

  Övriga kartbeställningar omfattas av om du till exempel vill beställa en översiktskarta eller en egenkomponerad karta ett område.

 • Lantmäteri och fastighetsjuridik

  Ange lämplig sidinformation

 • Mättjänster

  Husutstakning, lägeskontroller samt andra mätuppdrag och leverenser av arbetspunkter med höjdvärden.

 • Adresser och namnsättning

  Botkyrka kommun ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Beställ kartor och ladda ner blanketter via e-tjänsten

 • Mätuppdrag
 • Nybyggnadskarta
 • Samlingskarta
 • Gränsutvisning
 • Övriga kartor

Till e-tjänsten


Kontakt

E-post: karta@botkyrka.se

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba