Öppna mobilmenyn

Samlingskarta

Samlingskartan innehåller uppgifter om ledningar och används som underlag vid schaktningsarbeten.

Kartan innehåller uppgifter om ledningar från ledningsägare inom kommunen.

Här är några exempel på sådana:

 • VA-nätet
 • Södertörns Fjärrvärme AB
 • Vattenfall AB
 • Teliasonera AB
 • Stokab AB
 • IP-Only
 • TDC Sverige AB
 • Botkyrka stadsnät AB

Ledningar i hela kommunen som ligger på kommunalt ägda fastigheter redovisas i Samlingskartan. Observera att ledningar på privata fastigheter inte redovisas i Samlingskartan.

Ledningsinformation som används i Samlingskartan hämtas från den centrala tjänsten Ledningskollen där varje ledningsägare ansvarar för ajourhållning av sina ledningar. Hos ledningskollen kan även privatpersoner och företag kostnadsfritt beställa data . Ajourhållning av kommunens VA-nät sker främst genom inmätning i samband med nybyggnationer.

Beställ karta

Använd e-tjänsten eller ladda ner blanketten för beställning på service.botkyrka.se


Senast uppdaterad: 11 september 2020

Beställ kartor och ladda ner blanketter via e-tjänsten

 • Mätuppdrag
 • Nybyggnadskarta
 • Samlingskarta
 • Gränsutvisning
 • Övriga kartor

Till e-tjänsten


Kontakt

E-post: karta@botkyrka.se

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba