Öppna mobilmenyn

Förskola, skola och vuxenutbildning

Det barn eller den elev som känner förkylningssymptom ska stanna hemma. Den allmänna rekommendationen är att personer som har smitta i hushållet ska isolera sig hemma. Det betyder att den som bor eller har bott tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma under 7 dagar räknat från den dag då den smittade fick ett positivt provsvar.

Det här gäller för att förhindra smittspridning i våra förskolor och skolor

 • Barn och elever med förkylningssymtom, även lindriga symtom, ska inte komma till förskola och skola.
 • Förskolebarn – om de uppvisar lindriga och tillfälliga symptom och är i övrigt piggt och opåverkat (t.ex. rinnsnuva efter utomhusvistelse), ska inte bedömas som symptom på en infektion och de är välkomna till förskolan.
 • Alla som har sjukdomssymtom, även lindriga, ska gå hem. Se undantag förskolebarn ovan.
 • Om barn eller elever kommer till skolan med förkylningssymtom, även lindriga, kommer skolan att kontakta vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem eller hämtas. Om besvären för förskolebarn visar sig vara bestående över dagen ska barnet hämtas.
 • Om du är, eller har varit sjuk och/eller har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du blivit symtomfri.
 • Om någon i hushållet är sjuk med misstänkt covid-19 ska alla i hushållet stanna hemma och testa sig.
 • Alla som har någon i familjen som är konstaterat sjuk i covid-19 ska stanna hemma, då gäller familjekarantän.
 • Barn som är friska kan gå i förskolan och skolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det inte är i konstaterad covid-19. (Vid konstaterad covid-19 i hushållet ska alla vara hemma.)
 • En person som reser tillbaka in i Sverige efter en utlandsvistelse ska testa sig för covid-19 både vid ankomst till Sverige och därefter ytterligare en gång fem dagar efter ankomst. Personen ska också stanna hemma och undvika nära kontakter under 7 dagar efter ankomst, oavsett provresultat. Personen bör alltså bete sig som om denne hade covid-19 under 7 dagar. Rekommendationen gäller oavsett vilka länder som besökts. Det är välkänt att i flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning.
 • För att förebygga smitta följer förskolan Skolverkets rekommendationer som innebär att undervisningen ska till största delen ske utomhus. Förskolan har en lång tradition av att arbeta utomhus och i naturen och många förskolor har redan flyttat ut stora delar av sin verksamhet. Undervisning utomhus ger barn möjlighet att få uppleva olika miljöer där såväl lek, fysiska aktiviteter, språkutveckling och problemlösning kan ges ett annat utrymme än inomhus.

Så här arbetar vi med barn och elever

 • Personalen pratar med barn och elever om viruset och svarar på deras frågor
 • Personalen möter också barn och elever som känner oro genom att lyssna och svara på deras frågor. Tips om hur du som förälder kan prata med yngre barn om corona finns på BVC-podden från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.
 • Personalen berättar för barn och elever om noggrann hygien: att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, hosta och nysa i armvecket och framförallt att stanna hemma om du har symtom.
 • Om förskolan eller skolan uppmärksammar att ett barn eller en elev har symtom kontaktas vårdnadshavare direkt, utan att eleven har passerat elevhälsovården.
 • Förskolor och skolor har kommunikation med städansvariga om skärpta instruktioner kring städningen.

Förskola och grundskola

Botkyrka kommun följer händelseutvecklingen noga och förbereder olika scenarier för förskolor och grundskolor, beroende på rekommendationerna från myndigheter och regeringen. Utbildningsförvaltningen har beredskap för att förändra verksamheten utifrån de behov som uppstår. Om så krävs kan vi komma att anpassa schemat eller ställa om till undervisning på distans, Vi kommer i så fall att kontakta alla vårdnadshavare i Vklass.

Botkyrka kommun har en förberedd prioritetsordning som innebär att vi, vid behov av stängning, kommer att prioritera verksamheterna för de yngsta barnen, så att vårdnadshavare kan fortsätta sitt förvärvsarbete.

Gymnasieskolan, yrkeshögskolan och kommunal vuxenutbildning

För att minska risken för smitta på skolan och inom kollektivtrafiken görs olika åtgärder, bland annat flextider och viss undervisning på distans. Det gäller Botkyrka kommuns gymnasieskolor, yrkeshögskolor, yrkesskolor och kommunal vuxenutbildning inklusive SFI.

Vi lämnar inte ut några uppgifter

Om vi som kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan