Öppna mobilmenyn

Förskola, skola och vuxenutbildning

Det barn eller den elev som känner förkylningssymptom ska stanna hemma. Den allmänna rekommendationen är att personer som har smitta i hushållet ska isolera sig hemma. Det betyder att den som bor eller har bott tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma under 7 dagar räknat från den dag då den smittade fick ett positivt provsvar.

Det här gäller för att förhindra smittspridning i våra förskolor och skolor

  • Barn, elever och medarbetare med förkylningssymtom, även lindriga symtom, ska inte komma till skola eller arbete. Förskolebarn – om de uppvisar lindriga och tillfälliga symptom och är i övrigt piggt och opåverkat (t.ex. rinnsnuva efter utomhusvistelse), ska inte bedömas som symptom på en infektion och de är välkomna till förskolan.
  • Barn, elever och personal som har sjukdomssymtom, även lindriga, ska gå hem. Se undantag förskolebarn ovan.
  • Om barn eller elever kommer till skolan med förkylningssymtom, även lindriga, kommer skolan att kontakta vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem eller hämtas. Om besvären för förskolebarn visar sig vara bestående över dagen ska barnet hämtas.
  • Om du är, eller har varit sjuk och/eller har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du blivit symtomfri.
  • Friska barn, elever och personal som har någon i familjen som är konstaterat sjuk i covid-19 ska stanna hemma.

Så här arbetar vi med barn och elever

  • Personalen pratar med barn och elever om viruset och svarar på deras frågor
  • Personalen möter också barn och elever som känner oro genom att lyssna och svara på deras frågor. Tips om hur du som förälder kan prata med yngre barn om corona finns på BVC-podden från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.
  • Personalen berättar för barn och elever om noggrann hygien: att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, hosta och nysa i armvecket och framförallt att stanna hemma om du har symtom.
  • Om förskolan eller skolan uppmärksammar att ett barn eller en elev har symtom kontaktas vårdnadshavare direkt, utan att eleven har passerat elevhälsovården.
  • Förskolor och skolor har kommunikation med städansvariga om skärpta instruktioner kring städningen.

Förskola och grundskola

Botkyrka kommun följer händelseutvecklingen noga och förbereder olika scenarier för förskolor och grundskolor, beroende på rekommendationerna från myndigheter och regeringen. Utbildningsförvaltningen har beredskap för att förändra verksamheten utifrån de behov som uppstår. Om så krävs kan vi komma att anpassa schemat eller ställa om till undervisning på distans, Vi kommer i så fall att kontakta alla vårdnadshavare i Vklass.

Botkyrka kommun har en förberedd prioritetsordning som innebär att vi, vid behov av stängning, kommer att prioritera verksamheterna för de yngsta barnen, så att vårdnadshavare kan fortsätta sitt förvärvsarbete.

Gymnasieskolan, yrkeshögskolan och kommunal vuxenutbildning

För att minska risken för smitta på skolan och inom kollektivtrafiken görs olika åtgärder, bland annat flextider och viss undervisning på distans. Det gäller Botkyrka kommuns gymnasieskolor, yrkeshögskolor, yrkesskolor och kommunal vuxenutbildning inklusive SFI.

Gymnasieskolorna har distansundervisning till och med den 26 januari. Från och med den 25 januari kommer kommunens gymnasieskolor att successivt börja med att ha en del av undervisningen på plats i skolans lokaler.

Vi lämnar inte ut några uppgifter

Om vi som kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: