Öppna mobilmenyn

Förskola, skola och vuxenutbildning

Pandemin är inte över. Om ditt barn känner förkylningssymptom ska barnet stanna hemma. Annars är barn och ungdomar välkomna till förskola och grundskola även om någon i familjen har symtom eller är konstaterat smittade.

Det här gäller för att förhindra smittspridning i våra förskolor och skolor

  • Inga barn, elever och medarbetare med förkylningssymtom, även lindriga symtom, ska komma till förskola, skola eller arbete.
  • Gymnasier, grundskolor, förskolor hålls öppna. Men barn, elever och personal som är sjuka ska gå hem.
  • Om barn eller elever kommer till skolan med förkylningssymtom, även lindriga, kommer skolan att kontakta vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem eller hämtas.
  • Om du är, eller har varit sjuk och/eller har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du blivit symtomfri.
  • Medarbetare eller elev i gymnasieskolan som har någon i familjen som är konstaterat sjuk i covid-19 ska stanna hemma. Friska barn i hushållet kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola.

Så här arbetar vi med barn och elever

  • Personalen pratar med barn och elever om viruset och svarar på deras frågor
  • Personalen möter också barn och elever som känner oro genom att lyssna och svara på deras frågor. Tips om hur du som förälder kan prata med yngre barn om corona finns på BVC-podden från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.
  • Personalen berättar för barn och elever om noggrann hygien: att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, hosta och nysa i armvecket och framförallt att stanna hemma om du har symtom.
  • Om förskolan eller skolan uppmärksammar att ett barn eller en elev har symtom kontaktas vårdnadshavare direkt, utan att eleven har passerat elevhälsovården
  • Förskolor och skolor har kommunikation med städansvariga om skärpta instruktioner kring städningen.

Förskola och grundskola

Verksamheten inom förskolan och grundskolan är igång. Botkyrka kommun följer händelseutvecklingen noga och förbereder olika scenarier för förskolor och grundskolor, beroende på rekommendationerna från myndigheter och regeringen. Utbildningsförvaltningen har beredskap för att förändra verksamheten utifrån de behov som uppstår. Om så krävs kan vi att anpassa schemat eller ställa om till undervisning på distans, vi kommer i så fall att kontakta alla vårdnadshavare i Vklass.

Botkyrka kommun har en förberedd prioritetsordning som innebär att vi, vid behov av stängning, kommer att prioritera verksamheterna för de yngsta barnen, så att vårdnadshavare kan fortsätta sitt förvärvsarbete.

Gymnasieskolan, yrkeshögskolan och kommunal vuxenutbildning

Från och hösten 2020 bedrivs mycket av underisningen i skolornas lokaler. För att minska risken för smitta på skolan och inom kollektivtrafiken görs olika åtgärder, bland annat flextider och viss undervisning på distans. Det gäller Botkyrka kommuns gymnasieskolor, yrkeshögskolor, yrkesskolor och kommunal vuxenutbildning inklusive SFI.

Läs mer

Så minskar vi riskerna på skolorna i höst

Vi lämnar inte ut några uppgifter

Om vi som kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020