Öppna mobilmenyn

Mer information om corona

Se krisinformation.se för samlad information från ansvariga myndigheter.

About corona in other languages at 1177 Vårdguiden.

Tillgänglighetsanpassad information om Corona (teckenspråk, syntolkning, bildstöd med mera).

Har du frågor om Corona? Ring det nationella informationsnumret: 113 13

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: