Öppna mobilmenyn

Vaccination mot covid-19

Den 27 december påbörjades vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i sjukdomen covid-19.

Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Begränsad tillgång

I början är tillgången på vaccin begränsad. Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst med omsorgsinsatser.
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst med omvårdnadsinsatser.

Vecka10 öppnar bokningen för personer över 80 år

Under vecka 10 (måndag 08 mars–söndag 14 mars 2021) börjar Region Stockholm skicka ut brev med information om hur du bokar tid för din vaccination mot covid-19.

För att ge fler personer chans att boka tid kommer brevet postas i omgångar. Inom två veckor från och med den 8 mars beräknar region Stockholm att samtliga i denna målgrupp ska ha fått sitt brev.

Informationen som skickas ut kommer att finnas på svenska och engelska samt ger kortare information på arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska.

Läs mer om vilka som prioriteras i de nästföljande faserna på 1177.se

När kan jag bli vaccinerad?

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationen av medborgare i Stockholms län. När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer. Du som tillhör en prioriterad grupp kontaktas med information när det är dags för dig att få ett erbjudande om vaccinering.

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna rådenför att minska smittspridning även när allt fler blir vaccinerade.

Senast uppdaterad:

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om hur vaccinationen går till och hur regionen prioriterar.

Om vaccination på 1177

Sara Salomon, i rosa arbetskläder, munskydd och visir.

– För mig känns det självklart att vaccinera mig, för på så sätt kan jag hjälpa till att stoppa smittspridningen, säger Sara Salomon, medarbetare inom hemtjänsten i Botkyrka kommun.

Senast uppdaterad: