Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skicka faktura till kommunen

Fakturauppgifter

Fakturaadress:
Botkyrka kommun
Fack 760280
R 067
106 37 STOCKHOLM​

Organisationsnummer: 212000-2882

Botkyrka kommun tillämpar 30 dagars betalningsvillkor från fakturans ankomstdatum om inget annat är avtalat.

Vi tar inte emot fakturor via mejl.

PEPPOL

Botkyrka kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. För att skicka e-faktura till oss behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Botkyrka kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002882.

Operatörstjänst

Ni kan också skicka till vår operatörstjänst med andra kommunikationssätt. Botkyrka kommun tar emot e-faktura även via Proceedo som är vår operatörstjänst.

Vårt parts-id är då GLN 7381036800004.

Om ni inte har ett affärssystem

Använd vår fakturaportal via Visma. Den webbaserade tjänsten är gratis för er att använda. Skicka ett mejl till lev.faktura@botkyrka.se med ert organisationsnummer och företagsnamn så bjuder vi in er till Vismas portal.

Följ sedan anvisningarna för att komma igång och skapa er första e-faktura till Botkyrka kommun. På webbplatsen finns kontaktuppgifter till Vismas support om ni har frågor om portalen.

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärs- och ekonomisystem. Hör med er systemleverantör eller redovisningsbyrå. Faktureringstjänster kan också köpas via företag som komplement till befintligt systemstöd. Ni kan själva anlita en operatörstjänst.

Beställarreferens

Beställarreferens till Botkyrka kommun ska anges enligt formatet med minst åtta siffror i följd. Det får inte förekomma andra tecken i fältet eller mellanslag.

Format och kommunikationssätt

Botkyrka kommun vill att ni som fakturautställare använder er av SFTI:s rekommenerade format och kommunikationssätt.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Vi tar inte emot fakturor via mejl.

Senast uppdaterad: