Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Digitalt frukostsamtal med Sverker Sörling

Evenemangsdetaljer

  • Datum:19 september 2022
  • Tid:08:30 - 10:00
  • Kategori: Övrigt
  • Kommun­del:Tumba/Grödinge
  • Plats:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFhOTg5MTItZjYyMy00MzgyLWIyMTgtNmZiMjk0NGNlODc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dba25d43-678f-46fd-968b-dbd56d441e53%22%2c%22Oid%22%3a%22746a34d2-e39e-4be2-8cf5-fc390ab3551e%22%7d
  • Mål­grupp: Senior
  • Biljett­information:Gratis! Obs! Vid deltagande godkänner du att ditt namn och e-post är synliga för övriga deltagare.

Lyssna på professor och författare Sverker Sörlin

Sverker föreläser på tema Bräcklighet: valet, demokratin, Nato, världen.

Senast uppdaterad: 2 juni 2022