Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Samrådsmöte om detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

Visionsbild av Kassmyraåsen
  • Datum:4 oktober 2022 - 4 oktober 2022
  • Tid:18:30 - 20:30
  • Plats:Broängsskolans aula, Kärrvägen 20 i Tumba

Välkommen på samrådsmöte om förslaget till detaljplaneprogram för Kassmyraåsen.

Under samrådsmötet kommer detaljplaneprogrammet att presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Den 23 augusti 2022 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslaget ska ställas ut för samråd. Samrådsperioden är från och med den 5 september till och med den 7 november 2022. Under samrådsperioden har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och komma med synpunkter till kommunen.

Förslaget ställs ut i kommunhuset på plan 2 samt i kommunens medborgarkontor i Tumba och i biblioteket i Vårsta. Under samrådsperioden finns alla förslagshandlingar tillgängliga digitalt här på kommunens webb. Klicka här för att komma till programsidan.

Dagordning:

  • Inledning
  • Presentation av alla deltagare
  • Presentation av programförslag
  • Öppna frågor efter presentation
  • Frågor vid stationer med olika teman
  • Återkoppling
  • Mötet avslutas senast 20.30


Senast uppdaterad: 16 september 2022