Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hågelbyparken

Byggnaderna och utemiljön i den välbesökta Hågelbyparken är ett kulturminne som Botkyrka kommun vill bevara. Just nu pågår renoveringar och förbättringar för att besökarna ska kunna fortsätta att njuta av parken och arkitekturen.

Entrén till Hågelbyparken

Etapp 1

Under hösten 2019 påbörjades den första etappen av renoveringen av murar och huvudbyggnadens entré samt ombyggnad av trädgårdsmästarvillans trappa. Detta arbete är nu avslutat.

Entreprenör: Nolimo Entreprenad AB

Etapp 2

Under december 2021 påbörjades arbetena med etapp 2 i Hågelbyparken, vilket innefattar renovering av ytterligare byggnader och murar.

Arbetena med etapp 2 kommer att pågå fram till 2024. Eftersom parken är en aktiv besöksplats kommer det ske avspärrningar av byggnationerna för att säkerställa god säkerhet för allmänheten.

Vad händer nu?

Nu fortsätter upprustningen av Hågelbyparken. Trädgårdmästarbostaden står på tur, här ska fasad-, dörr- och fönsterrenovering utföras, och den utvändiga trappan ska förstärkas. Arbeten startar i mars och pågår fram till sommaren 2024.

Entreprenör: SBG Byggen AB


Senast uppdaterad:

Kontakt

Maja Ceric, projektledare Botkyrka kommun
E-post: maja.ceric@botkyrka.se

Fakta om Hågelbyparken

Lars Magnus Ericsson, grundare av Ericsson, och hans fru Hilda Ericsson skapade Hågelbyparken för ungefär 100 år sedan.

De hade ett stort intresse för arkitektur och byggande och designade några av byggnaderna i en unik teknik med armerad betong. Detta har blivit ett kulturminne som behöver renoveras och det pågår nu förbättringar för att möjliggöra besökarna att njuta av dessa byggnader i minst 100 år till

Information om renoveringen finns även på Hågelbyparkens webbplats: Hågelbyparken

Här kan du läsa en nyhet om projektet på botkyrka.se

Senast uppdaterad: