Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hågelbyparken

Byggnaderna och utemiljön i den välbesökta Hågelbyparken är ett kulturminne som Botkyrka kommun vill bevara. Just nu pågår renoveringar och förbättringar för att besökarna ska kunna fortsätta att njuta av parken och arkitekturen.

Entrén till Hågelbyparken

Etapp 1

Under hösten 2019 påbörjades den första etappen av renoveringen av murar och huvudbyggnadens entré samt ombyggnad av trädgårdsmästarvillans trappa. Detta arbete är nu avslutat.

Entreprenör: Nolimo Entreprenad AB

Etapp 2

Under december 2021 påbörjades arbetena med etapp 2 i Hågelbyparken, vilket innefattar renovering av ytterligare byggnader och murar.

Arbetena med etapp 2 kommer att pågå under 2022 och 2023. Eftersom parken är en aktiv besöksplats kommer det ske avspärrningar av byggnationerna för att säkerställa god säkerhet för allmänheten.

Vad händer nu?

Nyproduktion Hogslaby/4h

Under sommaren 2022 påbörjades byggnationen av en ny verksamhetslokal. Huset är färdigt och inflyttat och kallas nu för Ängshuset. Det är inomhuslokaler och kontor för Järnåldersbyn Hogslaby och 4H. Inkoppling av fiber pågår.

Entreprenör: Byggteknik i Tumba Produktion AB

Renovering Hågelby park

Just nu pågår flera byggnationer i Hågelbyparken. Varje arbetsområde är inhägnat för att säkerställa god säkerhet i parken. Skyltar är utplacerade för att vägleda besökarna i parken och vi ber alla att hjälpas åt för att ha en säker och aktiv park under byggtiden.

Renoveringen av parken innebär en ökad trafik till och från området. Arbetena innebär en del störande ljud. Arbeten utförs under dagtid på vardagar och ibland även på kvällar och helger.

Vi uppmanar alla besökare att parkera på den stora besöksparkeringen invid herrgården.

Entreprenörer: Stockholms Stadsbyggare AB, Habitek Byggentreprenad AB, Byggteknik i Tumba AB och SBG Byggen AB.

Illustrationen nedan visar vilka byggnader som berörs i dagsläget.
Byggnader som berörs är Klockhuset, Stenvillan, Stallet och magasinet, Pumphuset, muren vid Brunnsparken och Orangeriet samt Huvudbyggnaden.

Pumphuset, Huvudbyggnaden, Muren vid Brunnsparken och Orangeriet är nu klara och i bruk.

Frågor och svar om renoveringsarbetet

Varför renoverar Botkyrka kommun i Hågelbyparken?

Byggnaderna i Hågelbyparken uppfördes för över hundra år sedan av Lars Magnus och Hilda Eriksson. Det är ett historiskt och kulturellt arv som Botkyrka kommun vill ta hand om. Det är också viktigt att det är säkert och tryggt att besöka parken.
Utöver att bevara byggnaderna och göra parken säker att besöka, passar vi på att bygga fler och mer tillgängliga toaletter.

Varför river ni vissa byggnader?

Vårt mål är att behålla orginalutförande i möjligaste mån. Vi ska inte ändra byggnaderna på något vis, utan restaurerar varsamt för att göra de fina och säkra för besökarna.

Experter har bedömt att orangeriet är i så dåligt skick att vi har beslutat att riva det helt, men vi bevarar vi originaldetaljer och bygger upp en exakt likadan ny byggnad. Vi kommer sedan återmontera originaldetaljerna som till exempel armaturer, grindar och bågar.

I det stora hela rustar vi upp och fräschar till byggnader så de återfår sin forna glans igen.

Vilka har deltagit och satt ramen för projektet?

Det är ett tätt samarbete mellan Botkyrka kommun och Länsstyrelsen Stockholm, som bevakar kulturarvet i Hågelbyparken. Inblandade dicipliner är bland annat arkeologer, antikvarier, biologer, geologer som har utfört förundersökningar och bedömningar. Dessa undersökningar har legat till underlag till hur projektet realiseras. Exempelvis har det för enstaka byggnader bedömts nödvändigt med rivning och återuppbyggnad, men i de flesta fall är fokus på varsam restaurering.

Vilka delar av parken kommer att vara avspärrade under renoveringen?

Där det pågår renovering sätter vi upp stängsel, både för besökarna och arbetarna/entreprenörernas skull. Det finns skyltar och hänvisningar för att hjälpa besökare att hitta rätt i parken under de pågående renoveringarna.

Vilka byggnader kommer renoveras?

Se karta ovan.

När är renoveringen klar?

Målet är att färdigställa etapp 2 (som pågår just nu) under 2023.

Är parkens verksamheter igång under byggtiden?

Målet är att hålla parken aktiv under byggtiden, med viss anpassning för att uppfylla god säkerhet. Exempelvis håller Café Anna Gertz, stallet/4H, lantboden öppet som vanligt. Läs mer om öppettider och arrangemang på www.hagelby.se


Senast uppdaterad:

Kontakt

Maja Ceric, projektledare Botkyrka kommun
E-post: maja.ceric@botkyrka.se

Fakta om Hågelbyparken

Lars Magnus Ericsson, grundare av Ericsson, och hans fru Hilda Ericsson skapade Hågelbyparken för ungefär 100 år sedan.

De hade ett stort intresse för arkitektur och byggande och designade några av byggnaderna i en unik teknik med armerad betong. Detta har blivit ett kulturminne som behöver renoveras och det pågår nu förbättringar för att möjliggöra besökarna att njuta av dessa byggnader i minst 100 år till

Information om renoveringen finns även på Hågelbyparkens webbplats: Hågelbyparken

Här kan du läsa en nyhet om projektet på botkyrka.se

Senast uppdaterad: