Öppna mobilmenyn

Hågelbyparken

Byggnaderna och utemiljön i den välbesökta Hågelbyparken är ett kulturminne som Botkyrka kommun vill bevara. Just nu pågår renoveringar och förbättringar för att besökarna ska kunna fortsätta att njuta av parken och arkitekturen.

Entrén till Hågelbyparken

Etapp 1

Under hösten 2019 påbörjades den första etappen av renoveringen av murar och huvudbyggnadens entré samt ombyggnad av trädgårdsmästarvillans trappa. Detta arbete är nu avslutat.

Entreprenör: Nolimo Entreprenad AB

Etapp 2

Under hösten 2021 är det planerat att komma igång med renovering av ytterligare byggnader och murar i Hågelbyparken. Arbetena med etapp 2 kommer att pågå under 2022/2023. Då parken är en aktiv besökarplats kommer det ske avspärrningar av byggnationerna för att säkerställa god säkerhet för allmänheten.

I december påbörjades rivningsarbeten.

Arbete pågår med rivning av den gamla muren vid orangeriet. December 2021.

Vad händer nu?

Under december 2021 kommer inhängnad av byggnader att ske, detta för att säkerställa god säkerhet i en aktiv park.

Det kommer också att utföras rivningsarbeten och arbetena innebär en ökad trafik till och från området. Arbetena kommer att utföras under dagtid på vardagar och det kommer att innebär en del störande ljud.

Vi uppmanar alla besökare att parkera på stora besöksparkeringen invid Herrgården.

Entreprenörer: Habitek Byggentreprenad AB och Byggteknik i Tumba AB

Illustrationen nedan visar vilka byggnader som berörs i dagsläget.
Byggnader som berörs är Stallet och magasinet, pumphuset och muren vid Brunnsparken och orangeriet.

Illustration: Christina Jonsson, Fingerprint Illustration

Illustration: Christina Jonsson, Fingerprint Illustration

Nyproduktion

Det ska även byggas en ny verksamhetslokal för Hogslaby Järnåldersby och 4H. Både kontor och pedagogiska rum kommer betjänas av den nya byggnaden som planeras byggas under 2022.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Maja Ceric, projektledare Botkyrka kommun
E-post: maja.ceric@botkyrka.se

Fakta om Hågelbyparken

Lars Magnus Ericsson, grundare av Ericssson, och hans fru Hilda Ericsson skapade Hågelbyparken för ungefär 100 år sedan.

De hade ett stort intresse för arkitektur och byggande och designade några av byggnaderna i en unik teknik med armerad betong. Detta har blivit ett kulturminne som behöver renoveras och det pågår nu förbättringar för att möjliggöra besökarna att njuta av dessa byggnader i minst 100 år till

Information om renoveringen finns även på Hågelbyparkens webbplats: Hågelbyparken

Senast uppdaterad: