Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrka Skyttecenter

Botkyrka Skytte Center

Vattnet är för närvarande otjänligt på anläggningen. Kommunen har felanmält detta till fastighet som skickar ut tekniker, vi har idag ingen information vad detta beror på.

För frågor så hänvisar vi till botkyrkaskyttecenter@botkyrka.se


Botkyrka Skyttecenter (fd Hacksjöns skjutbana) är en av Sveriges större skjutanläggningar och har varit aktiv sedan tidigt 1970-tal. Skyttebanan är en regional anläggning och ägs gemensamt av Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Stockholm stad. Det är ca 16 föreningar från dessa 3 kommuner som får nyttja anläggningen.
Sedan 2009 har föreningsalliansen Hacksjöns skytteorganisation (HSO) haft en större ansvar för säkerheten, drift, skötsel och utveckling av anläggningen.
1 januari 2019 så tog Botkyrka kommun över driftansvaret av anläggningen och tillsatte Stephan Forsström från Kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarig verksamhetsutvecklare.
För mer information eller om man vill komma i kontakt med oss.
botkyrkaskyttecenter@botkyrka.se

 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juli 2020
Idrott, fritid & natur