Stäng meddelande

Botkyrka Skyttecenter

Botkyrka Skytte Center

Botkyrka Skyttecenter (fd Hacksjöns skjutbana) är en av Sveriges större skjutanläggningar och har varit aktiv sedan tidigt 1970-tal. Skyttebanan är en regional anläggning och ägs gemensamt av Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Stockholm stad. Det är ca 16 föreningar från dessa 3 kommuner som får nyttja anläggningen.
Sedan 2009 har föreningsalliansen Hacksjöns skytteorganisation (HSO) haft en större ansvar för säkerheten, drift, skötsel och utveckling av anläggningen.
1 januari 2019 så tog Botkyrka kommun över driftansvaret av anläggningen och tillsatte Stephan Forsström som verksamhetsutvecklare.

För att komma i kontakt med Stephan så kan man skicka e-post på adressen stephan.forsstrom@botkyrka.se

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019
Idrott, fritid & natur