Stäng meddelande

Aktuellt

 

Bokningsmöte.

Den 10 december är det dags för information och bokningsmöte.
Plats: Botkyrka skyttecenter, kansliet alternativ kafeterian.
Tid: 18:00
Kommunen kommer innan mötet informera vilka åtgärder som man har gjort under 2019 och vad som återstår.
Innan detta möte så vill kommunen få in alla ansökningar för 2020 års tävlingar och andra sammankomster som kan påverka den dagliga träningen.
För att söka dessa evenemang så gå in på adress. https://service.botkyrka.se/AOMlänk till annan webbplats
Återkommande kalender bokningar kommer att bokas in på HSO bokningskalender.
Kommunen tittar på ett bokningssystem som ska kunna administrera framtida bokningar, vi återkommer med mer information på denna sida längre fram.

Pågående arbeten

Förnärvarande så pågår arbete med att komplettera staket och laga befintligt, detta arbete kommer att pågå ett antal veckor till. Infartsgrinden kommer även att flyttas från sin nuvarande plats till att monteras så att den även hindrar inpassering till den vänstra infarten/parkering. Detta arbete utförs av kommunens upphandlade entreprenör Lestra.

Lestra har fått i uppdrag att ordna till området kring infartsområdet, man kommer att gräva ner en ny brunn vid den övre delen (utanför A-hallen), byta ut befintlig brunn och montera en större, en ny brunn monteras vid dikesvallen mellan B-hallen och gula huset.

Höja vallen mellan vägen som går bort till B100 och diket så att vi skyddar för insyn och bullerdämpning.

Vi kommer att börja borra för en färskvattenbrunn, vi kommer att undersöka förutsättningarna för borrning vid flaggstängerna.

Taket på A-B hallen är nu färdigt och man kommer att börja nedmontering av ställningen och ta bort den stora containern, planeras vara klart slutet av vecka 12.

Under dom närmaste veckorna så kommer även BTH Bygg att etablera sig på området för att starta upp bygget av nya C25:an, detta arbetet beräknas hålla på under April månad, målet är att vi ska kunna börja utnyttja hallen från maj månad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Idrott, fritid & natur