Stäng meddelande

Aktuellt

 

Guld i VM

Vi gratulerar Stockholm LVF till Guld på Rifle World Shoot i Villingsberg. förening har sitt verksamhet på Botkyrka Skyttecenter

Pågående arbeten

Förnärvarande så pågår arbete med att komplettera staket och laga befintligt, detta arbete kommer att pågå ett antal veckor till. Infartsgrinden kommer även att flyttas från sin nuvarande plats till att monteras så att den även hindrar inpassering till den vänstra infarten/parkering. Detta arbete utförs av kommunens upphandlade entreprenör Lestra.

Lestra har fått i uppdrag att ordna till området kring infartsområdet, man kommer att gräva ner en ny brunn vid den övre delen (utanför A-hallen), byta ut befintlig brunn och montera en större, en ny brunn monteras vid dikesvallen mellan B-hallen och gula huset.

Höja vallen mellan vägen som går bort till B100 och diket så att vi skyddar för insyn och bullerdämpning.

Vi kommer att börja borra för en färskvattenbrunn, vi kommer att undersöka förutsättningarna för borrning vid flaggstängerna.

Taket på A-B hallen är nu färdigt och man kommer att börja nedmontering av ställningen och ta bort den stora containern, planeras vara klart slutet av vecka 12.

Under dom närmaste veckorna så kommer även BTH Bygg att etablera sig på området för att starta upp bygget av nya C25:an, detta arbetet beräknas hålla på under April månad, målet är att vi ska kunna börja utnyttja hallen från maj månad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019
Idrott, fritid & natur