Stäng meddelande

Bidrag till föreningar

Föreningar i Botkyrka kommun har möjlighet att söka bidrag för kommande års verksamhet. Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka.

Vilka föreningar kan få bidrag?

För att kunna söka bidrag måste föreningen vara registrerad i Botkyrka kommuns föreningsregister. Dessutom måste föreningen uppfylla de krav som finns skrivna i ”Bidragsregler för föreningslivet”, som du under rubriken "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Hur du söker kan du läsa mer om längst ned på sidan.

Stöd till sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Botkyrka kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen kan för tredje året i rad dela ut stöd till föreningar och studieförbund för att främja alla barns rätt till ett meningsfullt sommarlov. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 6-15 år och ni söker bidraget via er inloggning i InterbookGOlänk till annan webbplats. Ansökan om sommarlovsaktiviteter är möjlig att göra till och med 26 mars 2018. Redovisning av beviljat stöd ska ske senast 1 oktober 2018 och görs på https://service.botkyrka.se/SLRlänk till annan webbplats

Ansök sommarlovsaktivitetlänk till annan webbplats
Riktlinjer
länk till annan webbplats
Redovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till övriga lovaktiviteter för barn och unga i Botkyrka kommun

Nytt för 2018 är att föreningar och studieförbund även kan söka stöd för lovaktiviteter under övriga lov och helgdagar som påsklov, höstlov och jullov m.fl. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 6-15 år och stödet går att söka för alla lovdagar under 2018. Dock säger Socialstyrelsen att statsbidraget inte kan användas för de dagar i januari 2019 som i vardagligt tal benämns ”jullov 2018”.

Ansökningar kan göras löpande under året. Ansökningstiden för höstlovet är nu stängd och vi tar inte emot några fler ansökningar. Ni är dock välkomna att ansöka om stöd till jullovet där sista dagen är 26 november. Ansökan gör ni via er inloggning i InterbookGOlänk till annan webbplats.

Redovisning görs på https://service.botkyrka.se/SLRlänk till annan webbplats senast 1 månad efter genomförd aktivitet men jullovet ska redovisas senast 13 januari 2019.

Ansök lovaktivitet
länk till annan webbplats
Riktlinjer
länk till annan webbplats
Redovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till fritidsverksamhet för unga nyanlända ​

Kultur och fritidsförvaltningen har skapat ett bidrag för att stötta den ideella sektorn att starta upp och genomföra verksamhet speciellt riktad till den unga nyanlända. Bidraget söks för verksamhet som ska genomföras 2017 med sista ansökningsdatum 1 oktober 2016. Riktlinjer och formulär för ansökan finns längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Föreningsbidraget till föreningar med skulder

För de föreningar som har tre eller fler obetalade förfallna fakturor ska skulderna dras från nästa utbetalning av föreningsbidraget.

Bidragsformer

Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka. Läs mer i "Bidragsregler för föreningslivet" längre ner på sidan under "Relaterade dokument".  


Idrottsföreningar kan söka:

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer
Anläggningsbidrag
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

Scoutkårer kan söka:

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

Seniorföreningar kan söka:

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Lokalbidrag för seniorföreningar

Ungdomsföreningar kan söka:

Startbidrag
Medlemsbidrag

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka:

Administrationsbidrag
Startbidrag

Konstnärliga föreningar kan söka:

Bidrag till konstnärliga föreningar

Övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt seniorer 65+ kan söka:

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar
Lokalbidrag för övriga föreningar

Alla föreningar kan söka:

Bidrag till organiserad spontanidrott
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd.

Ansökningstider

Bidrag

Sista ansökningsdag

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar

25 februari och 25 augusti

Aktivitetsbidrag för scoutkårer

25 februari och 25 augusti

Anläggningsbidrag

1 oktober

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

15 februari

Lokalbidrag för seniorföreningar

15 februari

Startbidrag ungdomsföreningar

Löpande under året

Medlemsbidrag ungdomsföreningar

15 februari

Bidrag till konstnärliga föreningar

1 oktober

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning

1 oktober

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

15 februari

Lokalbidrag för övriga föreningar

15 februari

Bidrag till organiserad spontanidrott

1 oktober

Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd

1 oktober

Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag är öppet att söka för alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag samt för studieförbund och kan stödja föreningar och studieförbund vid tillfälliga eller återkommande evenemang som är öppna för allmänheten, som marknadsförs till allmänheten, och som genomförs under aktuellt kalenderår. Evenemangsbidrag har löpande ansökningstid.

Exempel på evenemang kan vara:
- festivaler
- föreställningar
- föreläsningar
- kulturdagar.

Evenemangsbidrag kan inte sökas för matcher och cuper.

Sök bidrag digitalt via InterbookGo

Ansökan för samtliga bidragsformer sker digitalt direkt i InterbookGolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är även i InterbookGO som du bifogar obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter.

Instruktioner

Det kan vara bra att förbereda sig innan ansökningen påbörjas. Du behöver ha en hel del information om föreningen och olika dokument redo att bifogas. Information om hur du ansöker finns i dokumentet "Manual - Interbook", under rubriken "Relaterade dokument" längre ner på sidan..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2018
Idrott, fritid & natur