Stäng meddelande

Bilda en förening

Så här gör du för att bilda en förening.

Grundande möte

För att bilda föreningen krävs att ni har ett möte där ni bestämmer er för att bilda föreningen. På mötet antar ni även föreningens stadgar och väljer en styrelse till föreningen. Förslag på dagordning och protokoll för grundande möte hittar du under rubriken "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Styrelsen

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället. För en beskrivning av de olika funktionerna i styrelsen se dokumentet "Befattningar i styrelsen" under rubrikenunder rubriken "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs. Vill du läsa mer om vad som bör ingå i stadgarna och få exempel kan du läsa mer i dokumentet "Om normalstadgar" under "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Organisationsnummer

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer. Det får ni av Skatteverket, se länk till deras webbplats under rubriken "Relaterade länkar" nedan.

Föreningsregister

För att ta del av kommunens service, tjänster och bidrag till föreningar så ska föreningen registreras i Kommunens föreningsregister. Det gör ni genom att fylla i blanketten "Registrering av förening hos Botkyrka kommun" som du hittar längre ner på sidan under "Relaterade dokument"
Dessa handlingar ska bifogas blanketten:

  • kopia på Skatteverkets beslut om organisationsnummer
  • kopia på föreningens stadgar
  • kopia på protokollet från ert första föreningsmöte
  • kopia på medlemsregister som ska innehålla namn, adress och födelsedata på medlemmarna.
  • ifylld blankett ”Registrering av förening hos Botkyrka kommun”. Blanketten hittar du i längre ner på sidan under "Relaterade dokument"

Blanketten och bilagorna scannar ni och e-postar till forening@botkyrka.se eller skicka per post till:

Botkyrka kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
147 85 Tumba

Idrottsförening

Är ni en idrottsförening kan ni ansöka om registrering hos Riksidrottsförbundets länk under rubriken "Medlemskap i Riksidrottsförbundet" under Relaterade länkar" längre ner och därefter hos ert aktuella specialidrottsförbund.

Övriga föreningar

Är ni en annan typ av förening än idrottsförening kan det vara en god idé att kontakta ett studieförbund för hjälp och stöd.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2017
Idrott, fritid & natur