Stäng meddelande

Stödpaket till föreningar

Flicka som spriniger på en lång matta i stor sporthall. Spegel längs med väggen där hon och andra barn syns i bakgrunden.

Gymnastikträning pågår med Tumba GOIF.

Botkyrka kommun är mån om att Botkyrkas föreningar och civilsamhälle ska stå fortsatt starka. Kommunen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att stödja föreningarna i effekterna av coronaviruset.

Botkyrkas föreningsliv består av över 200 föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, folkbildning och socialt arbete. Mer än hälften av Botkyrkaborna gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Det betyder mycket för möjligheterna att skapa gemenskap, hälsa och goda livsmiljöer i Botkyrka.

Så här stöttar vi det lokala föreningslivet till följd av coronaviruset:

  • Vi utökar vår service kring stöd och rådgivning till föreningar genom en samordnarfunktion som nås via e-post: forening@botkyrka.se
  • Vi ger föreningar stöd i att söka de statsbidrag och projektmedel som finns tillgängliga. Kontakta forening@botkyrka.se om du behöver hjälp med ansökningar.
  • Alla föreningar kan under mars och april kostnadsfritt hyra kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler.
  • Vi inför ett extra lokal- och anläggningsbidrag för föreningar och idéburna organisationer som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen.
  • Aktivitetsstödet för idrottsföreningar och övriga föreningar kommer att baseras på beräkningar från motsvarande period föregående år. Det ger föreningar lugn att fortsätta sin planering inför omstarten av verksamheten när den akuta krisen är över.
  • Föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse, eftersom många inte hunnit ha sina årsmöten innan coronavirusets utbrott.
  • När kommunen eller de kommunala bolagen är hyresvärd finns möjligheten för föreningar att ändra hyresinbetalningen från kvartalsvis till månadsvis. Det är också möjligt att få hyran på avbetalning upp till motsvarande 6 månader.
  • Vi arbetar för att hitta individuella lösningar för de föreningar med kulturstödsavtal som behöver stöd.
  • Kommunen kommer använda föreningars lokaler, resurser och kompetens och på så vis bidra till att öka deras intäkter.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2020
Idrott, fritid & natur