Blåklintsparken

Blåklintsparken ligger i Hallunda och genomkorsas av ett gångstråk som leder in i Hallunda centrum. Många Hallundabor passerar parken dagligen.

Just nu pågår upprustning av Blåklintsparken

Parkupprustningen genomförs i två etapper och därför kommer parken delvis att vara avstängd under februari-november 2017.

Upprustningen innebär att lekplatsen och miljön runt boulebanorna förnyas samt att en grillplats och en aktivitetsplats för barn och unga byggs. Det kommer också att bli ny belysning i hela parken och fler blomrabatter ska anläggas.

Åtgärderna grundar sig i en medborgardialog från 2015 med invånare som bor nära parken.

Målet med upprustningen är att fler ska vilja stanna till i parken istället för att passera förbi. Parken vänder sig till människor i alla åldrar och det ska vara en trygg plats att vistas på.

Ett delmål har varit att skapa en aktivitetsplats som lockar både unga tjejer och killar. Som underlag har flera workshops med tjejer från Hallunda-Norsborg genomförts. Att kunna lyssna på musik, gunga och åka rullskridskor var några av de mest önskade förslagen som också har planerats in i parken.

Invigning planeras till våren 2018.

Illustrationsplan över Blåklintsparken
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Idrott, fritid & natur