Stäng meddelande

Lekparken Vallmon i Norsborg

Lekparken Vallmon är Botkyrka kommuns första lekpark som även är anpassad för personer som har funktionshinder.

Parken binds samman med en slinga som gör den både spännande och lätttillgänglig.
Från slingan kan man lätt ta sig runt mellan de olika lekområdena i parken. Här finns bland annat duschar, gungor, talrör, vattenlek, fikaplatser och klätterlek.

Parkens utseende och innehåll är resultatet av ett samarbete mellan handikapporganisationer, sakkunniga pedagoger, lärare, tekniska förvaltningen i Botkyrka kommun och landskapsarkitekterna NOD.

Lekparken ligger mellan Norsborgs centrum och förskolan Vallmon i Norsborg.

Närmaste parkering med platser för rörelsehindrade är på Iduns väg och i Norsborgs centrum

Andra parkeringsplatser finns på Heimdals väg, samt Höders väg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2019
Idrott, fritid & natur