Stäng meddelande

Madens dagvattenpark

Dagvattenparken Maden i Tullinge är en vacker park med promenadstråk genom våtmarken och utsikt mot Tullingesjön. Dagvattenparken fyller en viktig funktion genom att rena vattnet innan det går vidare ut i sjön.

Maden ingår i Botkyrka kommuns satsning att utveckla de befintliga parkmiljöerna för att möta behoven hos en ökande befolkning. Mellan 2013 och 2016 pågick ett renoveringsarbete av parken.

Mer tillgängligt för alla

Den sex och en halv hektar stora dagvattenparken har en unik rekreationsmiljö. Parken har tillgänglighetsanpassade och upplysta promenadstråk för att passa personer med olika behov och förutsättningar, och spänger över våtmarkerna. Flera träd, växter och buskar har planterats och det finns några nyligen anlagda grodpassager under Tullinge strand. I parken finns det också fågelholkar och matningsstationer för fåglar och ett grillhus där man kan grilla med vänner, och även två tennisplaner.

Det blir som ett vardagsrum där alla generationer kan mötas och umgås tillsammans eller bara vara för sig själv och njuta av den fina miljön. En ny bro länkar ihop Tullinge strandpromenad med våtmarksområdet. Skyltar i parken visar vilka fåglar som trivs på platsen och de har kommit på plats i ett samarbete med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem. Belysningen i parken är energisnål och utformad för att lysa upp gångstråken, för att skapa en mer öppen och trygg plats för alla besökare, men samtidigt inte störa djurlivet.

Vattnets status ett viktigt mål

Vattnets status ett viktigt mål Tullingesjöns vattenkvalitet förbättras kontinuerligt och dagvattenparken hjälper till att fortsätta utvecklingen. Idag har Tullingesjön god ekologisk status, målet är behålla den goda statusen och utveckla vattnets kemiska ytvattenstatus.​

Om Maden​

Maden ligger vid Tullingesjöns södra del och avgränsas av Tullinge strand och Båtstigen. Maden är en dagvattenanläggning som tar hand om och rengör dagvattnet från stora delar av Tullinge. Vattnet leds via Sågbäcken och Sågsjön innan det passerar olika reningssteg i dagvattenparken där det renas. Vattnet kommer sedan ut rent i Tullingesjön. Namnet Maden kommer från ordet mad som betyder sankmark eller våt ängsmark.​

Kontakt
Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Idrott, fritid & natur