Stäng meddelande

Sångfågeln (fd Grindtorpsparken)

Sångfågeln ligger intill Grindtorpsskolan på Albyberget. Här finns en populär plaskdamm, stora grönytor och lekplats. Parken kommer att utvecklas från lekplats till stadsdelspark med fågeltema.

Här ligger Sångfågeln

Upprustning under 2016

Upprustningen innebär bland annat att lekplatsen och miljön runt plaskdammen förnyas, ett utegym byggs och belysningen förbättras.

Målet med parkupprustningen är att skapa en roligare plats för barn och unga, att öka tryggheten under dygnens mörka timmar samt att även vuxna och äldre ska hitta någonting att sysselsätta sig med i parken. Med tanke på platsens höga läge och att alla förskolor i Alby har fågelnamn har parken getts ett fågeltema där alla förskolefåglar finns representerade.

Grindtorpsparken illustration

Ovan illustrationsplan över Sångfågeln.

Sångfågeln följer parkprogrammets strategi för att bli en mötesplats för alla åldrar.

Läs mer om parkprogrammet under "Relaterade dokument".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2017
Idrott, fritid & natur