Stäng meddelande

Sångfågeln

 

Sångfågeln ligger intill Grindtorpsskolan på Albyberget. Här finns en populär plaskdamm, en lekplats, stora grönytor och ett utegym. Parken rustades upp under 2016 och är nu en stadsdelpark med fågeltema.

Här ligger Sångfågeln

Upprustningen innebar bland annat att lekplatsen och miljön runt plaskdammen förnyades, ett utegym byggdes och belysningen förbättrades. Med tanke på platsens höga läge och att alla förskolor i Alby har fågelnamn fick parken ett fågeltema. Alla förskolefåglar finns representerade i parken.

Målet är att Sångfågeln ska:

  • vara en attraktiv mötesplats för boende på Albyberget, Tingstorget och omkringliggande områden i Alby och Fittja
  • locka besökare i alla åldrar
  • innehålla en utmanande och stimulerande lekplats
  • ge förutsättning för att träna utomhus
  • rymma platser för både för lugna och fartfyllda aktiviteter
  • vara en plats som är tillgänglig, trygg och attraktiv för alla.

Illustrationsplan Sångfågeln

Grindtorpsparken illustration
Fågelparad Sångfågeln

Bild från invigningen som visar en fågelparad som var ett konstprojekt kopplat till parkens tema.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2019
Idrott, fritid & natur